Resuscitace pacientů nemocničním personálem

Titulní obrázek

Není pochyb o tom, že naši pacienti právem očekávají, že veškerý nemocniční personál je schopen provádět kardiopulmonální resuscitaci. Evropská rada pro resuscitaci ve svých doporučeních z roku 2005 uvádí algoritmus úvodního postupu u „zkolabovaného“ pacienta v nemocnici. Odkaz na podrobný plakát správé resuscitace nemocničním personálem najdete v článku…

Příspěvek čtenáře Zdraví.Euro.cz

Není pochyb o tom, že naši pacienti právem očekávají, že veškerý nemocniční personál je schopen provádět kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Role zdravotních sester na standardních odděleních spočívá v tom, aby:

1. respirační zástava a/nebo srdeční zástava byly rozpoznána okamžitě,

2. resuscitační team byl svolán za použití standardního telefonního čísla,

3. KPR byla zahájena okamžitě za použití pomůcek, které jsou standardizované pro celou nemocnici,

4. v případě, kdy je indikovaná defibrilace, tato byla provedena do 3 minut.

Neodkladné úkony u „zkolabovaného“ pacienta v nemocnici:

Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Council – ERC) ve svých doporučeních z roku 2005 uvádí algoritmus úvodního postupu u „zkolabovaného“ pacienta v nemocnici, který je zobrazen na plakátu – klikněte ZDE.

Reagující pacient

Je nutné okamžitě zhodnotit klinický stav pacienta podle postupu ABCDE. Než dorazí resuscitační team, doporučuje se podávat pacientovi kyslík maskou, zavést intravenózní kanylu a připojit monitor.

Nereagující pacient

Základní životní funkce zhodnotit podle postupu ABCDE. Je-li přítomen pulz, nebo známky života, je nutné urgentní lékařské vyšetření, které by měl provést resuscitační team nemocnice. Do jeho příchodu je nezbytné podávat pacientovi kyslík maskou, zavést intravenózní kanylu a připojit monitor.

Pokud pacient nedýchá, ale má zachovaný pulz (zástava dechu), je třeba zahájit umělé dýchání ručním dýchacím vakem frekvencí 10 dechů za minutu a kontrolovat krevní oběh každých 10 dechů.

Pokud pacient nemá hmatný pulz (zástava krevního oběhu), je třeba zahájit nepřímou srdeční masáž 30 kompresemi hrudníku následovanými 2 umělými dechy.

Výcvik profesionálních zdravotníků

ERC vyvinula kurz Okamžité podpory života (Immediate Life Support – ILS ), který trénuje profesionální zdravotníky v dovednostech, které jsou zapotřebí pro zahájení resuscitace, včetně defibrilace. Tento kurz je vhodný pro všechny středně zdravotnické pracovníky.

MUDr. Vít Mareček, www.Zdravi.Euro.cz

Česká rada pro resuscitaci, resuscitace@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!