Rezistence vůči HIV-virostatikům je na vzestupu

V severoamerických velkoměstech jsou s každou pátou infekcí virem HIV přenášeny multiresistentní viry. Statistiky z let 1999 a 2000 byly právě publikovány v New England Journal of Medicine…

(NEJM 2002: 347: 385–94).

Susan Littleová a Douglas Richman z kalifornské University v San Diegu analyzovali retrospektivně údaje 377 pacientů s primární infekcí HIV z deseti severoamerických velkoměst. Jednalo se převážně o muže (91%), kteří se nakazili při homosexuálním styku.

V této skupině pacientů se v posledních letech obzvláště rychle rozšířily viry resistentní vůči virostatikům. Dosud byla prevalence odhadována jen na jedno až jedenáct procent. Na základě nové studie však musí být tato čísla revidována směrem nahoru.

Z pacientů, kteří se infikovali v letech 1995 a 1996, byly vůči virostatikům resistentní 3,4 procenta. V letech 1999 a 2000 došlo u všech nově infikovaných k významnému vzestupu resistence na 12,4 procent. Počet pacientů s infekcí multiresitentními viry vzrostl ve stejné době z 1,1 procenta na 6,2 procent. Konkrétní údaje poskytuje sekventace HIV genů infikovaných osob. Ukazuje, že podíl pacientů s mutací resistence se zvýšil z osmi procent na 22,5 procent.

Resistence měly pro pacienty klinické následky. Zatímco u pacientů bez resistentních virů trvalo průměrně 56 dní než medikamenty snížily virovou zátěž k prokazatelné hranici, u infekcí resistentními viry byla tato doba prodloužena na 88 dní.

Infekce resistentními viry byla též příčinou časnějšího selhání primární terapie. Littleová a Richman proto navrhují, aby u všech pacientů s primární HIV infekcí byla před zahájením léčení zjištěna resistence. Současné směrnice to ještě nevyžadují.

Martin Hirsch z Massachusetts General Hospital v editorialu je opatrnější: připouští obavy, nikoliv však paniku (NEJM 2002: 347: 438–9). Počet multiresistencí se 6,2 procenty je podle něho ještě relativně nízký. Kromě toho, až na jednoho pacienta, byla u všech ostatních po 24 týdnech prokazatelná suprese virů. Hirsch se domnívá, že se u popisovaných případů jedná o regionální problém ve speciální rizikové skupině. Naproti tomu v jiných zemích vedlo konsekventní nasazení antiretroviální terapie k poklesu resistencí.

Hirsch se odvolává se na nejnovější vyhodnocení švýcarské HIV-kohortové studie, která nedávno oznámila, že podíl rezistencí u nových HIV-infekcí poklesl ze 14,6 procent v roce 1997 na pět procent v roce 1999 (AIDS 2001; 15: 2287–92).

Související odkazy:

Abstrakta z New England Journal of Medicine

Z tisku Kalifornské university v San Diegu

Osobní stránka Douglase Richmana

Osobní stránka Susan Little

"Acute HIV Infection and Early Disease Research Program"

Americký Project inform: Rezistence virů (stav duben 2001) – přehledy z National Cancer Institute (formát *.pdf)

Informace ke švýcarské HIV-kohortové studii

AIDS Online.com: Abstrakta k článku švýcarské HIV-kohortové studie

DR. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!