Roche: Intervence ČNB ohrožuje léčbu pacientek s nádorem prsu

Společnost Roche oznámila Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přerušení dodávek vysoce inovativního léčivého přípravku Perjeta do České republiky. Důvodem je výrazný pokles maximální ceny léku.

Tisková zpráva společnosti

Česká národní banka přistoupila dne 7. listopadu 2013 k provedení devizové intervence a uměle oslabila kurz české koruny s cílem podpořit inflaci, zahraniční export a oživení české ekonomiky jako celku. Toto rozhodnutí citelně ovlivnilo maximální cenu vysoce inovativního léčivého přípravku Perjeta.

Maximální ceny léčivých přípravků jsou v České republice stanovovány rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve správním řízení. Cena léčivého přípravku je vypočtena nejčastěji na principu cenové reference ze zahraničí, kdy je nutné zahraniční ceny přepočítat na české koruny.

Ceny přípravků v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu čtvrtletním průměrem kurzu devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém bylo zahájeno správní řízení. K aktualizaci maximálních cen léčiv, reflektujících nový kurz české koruny, by mělo dojít nejdříve v červnu 2014.

Společnost Roche vždy uznávala a uznává zdraví pacientů jako nejvyšší hodnotu a z tohoto důvodu bude zdarma, na základě žádostí lékařů a při dodržení zákonem daných pravidel, poskytovat vzorky léčivého přípravku Perjeta do všech komplexních onkologických center. Tím by měla být po přechodné období zajištěna léčba pacientek, kterým nová léčba může přinést prokazatelný prospěch.

Léčivý přípravek Perjeta je zařazen mezi vysoce inovativní léčivé přípravky a s platností od 1. února 2014 mu byla stanovena úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento lék měl být navíc hrazen smluvním zdravotnickým zařízením mimo paušál tzv. centrových léků a komplexní onkologická centra mohla léčit všechny pacientky s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, které dosud nebyly léčeny anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění.

Ohodnoťte tento článek!