Sasakawa Asthma Fund

stetoskop, zdravotnictví, medicína

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vypisuje výběrové řízení na granty ze Sasakawa Asthma Fund v roce 2010.

Témata:

* Zdravotní výchova a vzdělávání

* Primární a sekundární prevence astmatu u dětí

* Rehabilitace dětí s těžšími formami průduškového astmatu.

Žádosti o grant mohou podávat neziskové organizace, nemocnice a dětské léčebny. Maximální výše grantu je 250 000 Kč. Žádost musí obsahovat popis projektu s rozborem očekávaného přínosu a rozpočet nákladů.

Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobým programem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který se zaměřuje na prevenci průduškového astmatu u dětí, výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a rozvíjení doplňkových forem léčení.

Žádosti zasílejte poštou na adresu: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, P. O. Box 240, 111 21 Praha 1, heslo: SASAKAWA. Uzávěrka pro přijímání žádostí o grant je 27. března 2010.

Více informací a formulář žádosti najdete na: www.vdv.cz.

Ohodnoťte tento článek!