Screening diabetu v tříletém intervalu může být ekonomicky efektivní

Rutinní screening diabetu 2 typu u starších občanů Spojených států by se měl optimálně provádět v odstupu tří let a horní mez náhodné plazmatické glykémie (RPG – random plasma glucose) by měla být nastavena na hodnotu 130mg/dL (tj. 7,2 mmol/l), píše se v únorovém vydání časopisu Diabetes Care…

Autoři článku uvádějí, že přímé a nepřímé náklady diabetu byly ve Spojených státech v roce 2002 odhadnuty na 132 miliard dolarů.

Vzhledem k těmto obrovským nákladům a relativní snadnosti, s jakou může být diabetes 2 typu diagnostikován v preklinickém stádiu, doporučila Americká diabetická společnost (ADA) screening u asymptomatických osob ve věku nad 45 let.

Aby se odhadly náklady konkrétních screeningových strategií monitorování populace Spojených států, modeloval výzkumný tým screening pomocí náhodné plazmatické glykémie (RPG).

Horní meze glykémie byly přitom nastaveny na 100, 130 a 160 mg/dL (tj. 5,6, 7,2 a 8,9 mmol/l) . Kromě toho výzkumníci vyhodnocovali rovnici o více proměnných obsahující RPG a další faktory.

ZDROJ:
Diabetes Care 2005;28:307-311

Pro modelování screeningu byly použity subjekty ve věkovém rozmezí od 45 do 74 let a kontroly byly nastaveny v intervalech jednoho, dvou a tří let. Pozitivní výsledky RPG vedly k použití cílenějšího diagnostického testu, jako je měření glykémie nalačno.

Po patnácti letech byl absolutní rozdíl mezi nejvíce citlivou a nejvíce specifickou screeningovou strategií 4,5 miliónu správně pozitivních a 476 miliónu falešně pozitivních výsledků. Cena nejcitlivějšího screeningu byla 42,7 miliard dolarů a cena nejvíce specifického 6,9 miliard dolarů.

Dle výpočtů výzkumného týmu je nejlepším kompromisem náhodná plazmatická glykémie s horní mezí na 130 mg/dL prováděná jedenkrát za tři roky nebo použití rovnice o více proměnných.

V situaci, kdy byla horní mez glykémie stanovena na 130mg/dL, byly náklady screeningu vypočítány na 11,1 miliard dolarů, při použití rovnice byly náklady 9,7 miliard dolarů.

Ačkoli náklady vypadají jako příliš vysoké, pokud by se testování provádělo v rámci průběžné péče, cena detekce jednoho nediagnostikovaného případu diabetu by byla přibližně 275 dolarů.

Odhaduje se, že nediagnostikovaným diabetem v současné době trpí přibližně 5,2 miliónu Američanů. Takto nastavený screening poskytuje dobrou výtěžnost a přitom minimalizuje falešně pozitivní výsledky i náklady, uvádějí v závěru autoři.

Olga De Beuckelaerová, www.Zdravi.Euro.cz

autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!