Sebevraždou u nás končí ročně 1600 lidí

Sebevraždu jako způsob odchodu ze života volí ročně v Česku kolem 1600 mužů a žen. Podle odborníků hlavní příčinou dobrovolného odchodu ze života je ztráta perspektivy, smyslu života a neschopnost nastalou situaci zvládnout vlastními silami…

K dobrovolnému odchodu ze života se posledních pět let stále častěji odhodlávají muži než ženy. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu.

Podle expertů neodcházejí ani tak dobrovolně ze života ti, co trpí nějakou duševní nemocí, jako ti, co dlouhodobě vidí svoji zdravotní, životní, partnerskou či finanční situaci jako bezvýchodnou.

Je to možná dáno tím, shodují se odborníci, že ti, kdož trpí nějakou duševní poruchou u nás poměrně často navštěvují psychiatra a jsou schopni s jeho pomocí chorobu zvládnout.

Ročně vyhledá služby psychiatra asi 330 tisíc lidí. Depresí trpí v průběhu života zhruba 20 procent lidí. Maximální počty sebevražd jsou u osob ve věkovém rozmezí 45-49 let. Další riziková věková skupina je mezi 65. a 74. rokem.

Nebezpečný květen

Nejhorší měsíc z pohledu statistiky je květen, zato v září a v prosinci je sebevražd nejméně. Nejhorší den je pondělí, nejlepší dny na konci týdne či svátky. Mimořádně kritický den je první leden.

Proč tomu tak je, však řada odborníků odmítá komentovat. To je statistická záležitost, květen možná proto, že vše kvete, je to měsíc lásky, někdo neunese samotu, rozvinou se i některé duševní poruchy, tvrdí oborníci.

Všichni se však shodují – je třeba vyhledat včas pomoc u odborníků, využít různých krizových center. Pomohlo by i všímavé okolí. Někdy pro změnu osudového rozhodnutí stačí, když s člověkem, který je v životní krizi, promluvíte.

Nezpracovaný stres jako příčina

Mezi hlavní příčiny sebevraždy patří dlouhodobé traumatické zážitky, jako je například dlouhodobé násilí ze strany partnera. Podle amerických studií ze sta žen, které dlouhodobě zažívaly týrání, se jich 42 pokusilo o sebevraždu.

U mužů může mezi příčiny sebevraždy patřit ztráta práce, názor, že selhali jako živitelé a ochránci rodin, problémy v podnikání, dluhy, hrozba vězení či bankrotu. U mladších lidí patří mezi hlavní příčiny problémy se školou, rodiči, partnery, zklamání, které přichází po příliš velkém očekávání, ať již od sebe, či svého okolí, říkají analytici Českého statistického úřadu, kteří zpracovali smutnou statistiku dobrovolného odchodu ze života.

POČET SEBEVRAŽD V LETECH 1996-2002:
1996 1535
1997 1667
1998 1613
1999 1610
2000 1649
2001 1623
2002 1502
Zdroj: ČSÚ

Na Moravě je sebevražd méně

Nižší sklony k dobrovolnému odchodu ze života mají na Moravě. Největší sebevražednost je v Praze, a to především žen, nejmenší na Vysočině a v Jihomoravském kraji, což může souviset s náboženským přesvědčením o nepřípustnosti sebevraždy.

Mezi okresy s vysokým počtem sebevražd patří Rakovník, Most, Jičín, Semily, Vyškov, Cheb, Klatovy a Uherské Hradiště, Největší počet sebevražd je zaznamenán u osob se vzděláním bez maturity (téměř 80 %), nejmenší měrou se na sebevraždách podílejí osoby s vysokoškolským vzděláním (pouze 5,4 %).

Právo, 8.12. 2003

Ohodnoťte tento článek!