Seriál: Zdravotnictví v Evropské unii – 1. díl

Česká republika se stane členem Evropské unie za sedmnáct dní. Každý všední den vám přineseme krátký souhrn praktických informací, které se týkají očekávaných změn v českém zdravotnictví. Čtěte 1. díl: Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v ČR…

Česká republika se stane členem Evropské unie za sedmnáct dní. Na stránkách www.Zdravi.Euro.cz vám každý všední den přineseme krátký souhrn praktických informací, které se týkají očekávaných změn v českém zdravotnictví.

1. díl: Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v České republice po vstupu do EU

Od letošního května budou předpisům v České republice automaticky nadřazena evropská nařízení č. 1408/71 a 574/72. Z nich vyplývá především princip „jednoho pojištění“. Na základě výroku Evropského soudního dvora v Lucemburku (ESD) mají pacienti z různých členských zemí Evropské unie právo zvolit si lékaře či zdravotnické zařízení kdekoliv na území unie. Státy obecně nesmí bránit volnému pohybu zdravotnických služeb.

Toto právo se týká akutní péče (úrazy na dovolené) i plánované zdravotní péče. Vycestovat za plánovanou péčí do jiného státu EU lze ze dvou hlavních důvodů. Prvním je nedostupnost péče ve vlastní zemi „v přiměřené lhůtě“. Druhým je nedostupnost péče podle současného stavu vědy. Více informací – Aktuální situace v unii.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
Legislativa EU na stránkách MZ
Centrum mezistátních úhrad

Rozsudky ESD rozlišují mezi nemocniční a „ostatní“ péčí. Proplácení plánované péče lze podrobit předběžnému schvalování.

Chce-li tedy rakouská pacientka podstoupit IVF na území České republiky, musí s tím teoreticky souhlasit obě pojišťovny – česká i německá. Evropská směrnice ale říká, že odmítnout poskytnutí zdravotní péče zahraničnímu pacientovi lze v případě, že by to narušilo fungování národního systému zdravotnictví. U ne-nemocniční péče tato situace nehrozí, odmítnout proto nárok prakticky nelze. Více informací čtěte: Vstup do EU – odpovídala Zuzana Roithová

Proplácení zdravotní péče

Jak bude probíhat proplácení zdravotní péče zahraničním pacientům ošetřeným u nás? Uveďme příklad. Německý turista bude mít zájem podstoupit určitý zákrok v českém zdravotnickém zařízení, například proto, že ho to vyjde levněji (bez doplatku). Německá zdravotní pojišťovna vydá souhlas a potvrzení o nároku na pojištění. Německý pacient potvrzení předloží české zdravotní pojišťovně, která ho zaregistruje.

Po dobu přechodného pobytu německého pacienta na území ČR se česká zdravotní pojišťovna stává takzvanou výpomocnou pojišťovnou. Hradí přitom náklady na jeho zdravotní péči v českém zařízení ve stejných cenách a termínech jako u svých (českých) pojištěnců. Zdravotnické zařízení, které péči zahraničnímu pacientovi poskytne, dostane platbu nejprve od české zdravotní pojišťovny. Více informací – i.blahova@sanomamag-praha.cz.

Irský ministr: masová migrace nenastane

O změnách v poskytování zdravotní péče po rozšíření Evopské unie diskutovali také ministři zdravotnictví na začátku dubna v Senohrabech u Prahy. Irský ministr zdravotnictví Micheál Martin uvedl, že Česká republika by se masového rozmachu zdravotní turistiky neměla obávat.

„V Irsku žádná masová migrace na trhu zdravotnické péče nenastala. Samozřejmě může být jedním z důvodů to, že jsme ostrovní stát. Podle mého se ale lidé většinou chtějí léčit v blízkém okolí svého domova. Nemají tendenci jezdit často za léčbou do vzdálenějších regionů jejich země, natož do zahraničí,“ uvedl Martin pro Hospodářské noviny.

„Výjimkou mohou být jen určité typy vzácných a těžkých onemocnění. Těžko odhadnout, kam se bude ubírat tento trend po vstupu zemí střední a východní Evropy do unie. Ale obecně – vaše země může využít této migrace i ve svůj vlastní prospěch. Pokud budete atraktivní pro zahraniční pacienty, kteří si k vám budou jezdit kupovat zdravotnické služby, může to znamenat pro váš systém další zdroj příjmů, který můžete věnovat do rozvoje zdravotnictví,“ dodal irský ministr zdravotnictví. – Více informací: Na pacientech z ciziny se dá vydělat, říká irský ministr.

Příště: Dostupnost zdravotní péče pro české pacienty v zemích EU

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

DÁLE ČTĚTE:
První květen, soudný den
Není jasné, jak to bude s léčbou po vstupu do EU
Léčíme pětkrát levněji než v EU, říká Milan Kubek
Zahraniční pacienti po vstupu Česka do EU: jaká bude situace?
Ohodnoťte tento článek!