Seriál: Zdravotnictví v Evropské unii – 10 dílů

Jak se změní veřejné zdravotnictví po přijetí deseti nových členů do Evropské unie? Jakým novým problémům bude čelit? Na tyto otázky se snažili odpovědět účastníci mezinárodní konference, která proběhla na konci dubna ve Slovinsku…

Problémy nové Evropské unie

Jak se změní veřejné zdravotnictví po přijetí deseti nových členů do Evropské unie? Jakým novým problémům ve zdravotnictví bude čelit? Na tyto otázky se snažili odpovědět účastníci mezinárodní konference, která se na konci dubna konala ve slovinském Bledu.

Akci organizoval a sponzoroval Open Society Institute ve spolupráci se slovinským Institutem pro rozvoj paliativní péče. Konference se účastnilo asi šedesát odborníků na veřejné zdravotnictví ze zemí střední a východní Evropy.

„Wealth is health“

Rozšířená Evropa bude muset řešit stávající problémy a zároveň se připravit na možný výskyt dalších hrozeb.

„V současnosti existuje stále velký rozdíl mezi průměrnou délkou života obyvatel nynějších zemí EU a zemí střední a východní Evropy, “ uvedl profesor Martin McKee z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

„Obecně platí, že bohatství znamená zdraví. Čím je země ekonomicky silnější, tím jsou její obyvatelé zdravější. Tento trend lze tedy očekávat i u nově přistupujících států. Nelze s tím však automaticky počítat. Například v Rusku a v některých dalších zemích bývalé SSSR totiž tento trend neplatí.“

Poukazují to také srovnání některých jiných zemí (například Itálie a USA). Další informace – Více peněz vždy neprodlouží život.

Mc Kee dále poukázal na to, že řada přistupujících států a zemí východní Evropy se potýká s řadou specifických problémů ve veřejném zdravotnictví.

„Maďarsko má v současnosti nejvyšší úmrtnost mužů na rakovinu plic. Ve Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku nadále trvá vysoká úmrtnost v důsledku nadměrného pití alkoholu. Lotyšsko se zase potýká s výrazným nárůstem sebevražd mužů. Země východní Evropy mají také vyšší incidenci úmrtí v důsledku kouření,“ poznamenal Mc Kee.

Dalším problémem nových zemí EU a států východní Evropy je také dlohoutrvající nárůst počtu žen – kuřaček.

PROPAST VE ZDRAVOTNICTVÍ:
mezi západem a východem existujevelká propast v úrovni zdraví obyvatelpomalu se rozdíly začínají vyrovnávatvstup do EU může tento proces urychlit(nové zákony o bezpečnosti na pracovišti,protikuřácká opatření, apod.)
délka života v západních a východních zemíchby se měla vyrovnat do roku 2030

McKee očekává, že opatření unie v oblasti zdravotnictví budou mít dopad na zlepšení zdravotní úrovně obyvatel nových zemí EU. „Evropská unie má například vypracované strategie ohledně prevence úrazů na pracovišti. Právě úmrtí nebo invalidita v důsledku zranění při práci má mnohem větší incidenci v zemích střední a východní Evropy.“

Nové hranice – nové hrozby

Nová Evropská unie bude mít nové sousedy, mezi které patří například Bělorusko, Moldavsko, Rusko a Ukrajina.

Právě v zemích východní a jihovýchodní Evropy se v posledních letech výrazně navyšuje incidence infekčních onemocnění, především tuberkulózy, syfilis a HIV.

Loni otiskl časopis Lancet studii, která varuje, že země někdejšího SSSR čelí nebývalé epidemii viru HIV. V těchto oblastech roste počet nakažených lidí nejrychleji na světě.

Podle agentury UNAIDS a Světové zdravotnické organizace žije v zemích bývalého sovětského svazu milion lidí infikovaných HIV. Více – HIV: Východní Evropa čelí časované bombě.

Tím, že se unie rozšíří, stanou se země s vysokou incidencí nakažlivých chorob sousedními zeměmi Evropské unie. S očekávanou migrací obyvatel se unie musí na tento problém připravit.

McKee poukázal na to, že některá opatření, která nové členské státy přijmou, budou mít dopad téměř hned. Jiné kroky (jako například opatření proti kouření) se projeví až za několik let.

Evropské ceny, české platy

Zdravotnictví v nových členských zemích se bude muset vypořádat s tím, že léky a technologii bude kupovat za světové ceny, ale platy zůstanou na místní úrovni. „To bude podle mého názoru jedním z hlavních problémů zdravotnictví v nových členských zemích EU,“ uvedl McKee.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

DÁLE ČTĚTE:
Více peněz vždy neprodlouží život
HIV: Východní Evropa čelí časované bombě
Rezistence brzdí boj s tuberkulózou
WHO varuje: Chudoba ohrožuje zdraví
Ohodnoťte tento článek!