Seriál: Zdravotnictví v Evropské unii – 3. díl

Budou moci čeští lékaři od 1. května volně pracovat v zemích Evropské unie? Odpověď zní: ano i ne. Základní podmínkou práce lékařů v zemích EU je harmonizace uznávání kvalifikací, ke které před nedávnem už došlo. Prakticky však zůstává volný pohyb pracovních sil v zemích EU omezen…

Česká republika se stane členem Evropské unie za patnáct dní. Na stránkách www.Zdravi.Euro.cz vám každý všední den přineseme krátký souhrn praktických informací, které se týkají očekávaných změn v českém zdravotnictví.

3. díl: Uznávání kvalifikací + změna vzdělávání zdravotníků po vstupu do EU.

Budou moci čeští lékaři od 1. května volně pracovat v zemích Evropské unie? Odpověď zní: ano i ne. Nad tímto paradoxem se pozastavovali někteří čtenáři v diskusním příspěvku na našich stránkách. Více ZDE.

Unávání kvalifikací

V čem tento „rozpor“ spočívá? Základní podmínkou práce lékařů v zemích EU je harmonizace uznávání kvalifikací. Ta byla splněna nedávným přijetím zákona 2. Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v ČR

Přechodná omezení volného pohybu osob

Formálně jsou tedy čeští lékaři na práci v zemích v EU připraveni. Ve skutečnosti se však na ně vztahují omezení volného pohybu pracovních sil z nově přistupujících zemí EU. Týká se to všech uchazečů, tedy i lékařů.

Každý uchazeč o práci v unii bude tedy muset podávat žádost o pracovní povolení. Týká se to všech pracovníků, tedy i lékařů.

Někteří čeští lékaři se nad tímto problémem pozastavují. Poukazují na rozpor mezi formální připraveností českých zdravotníků na práci v EU (uznávání kvalifikací) a praktickou stránkou věci. Například lékař Petr Kolář pro Zdraví.Euro.cz uvedl: „Tato přechodná omezemí jsou různá, ale rámcově vypadají takto :

a) bezpodmínečné 2 roky omezující volný pohyb pracovních sil z řad přistupujících zemí

b) prodloužitelné o dalších 2-5 let, v závislosti na hospodářství dané členské země EU

c) ve výjimečnách případech prodloužení o další dva roky.

Největší pesimista z toho vyvodí, že omezení volného pohybu pracovních sil, tedy i lékařů bude platit nejméně dalších devět let po vstupu České republiky do EU. A to přesto, že by lékařům měl být teroreticky uznáván diplom již od 1.5.2004,“ uvedl Kolář.

Půjdou Češi pracovat do Británie?

Možnost tohoto omezení totiž využila většina „starých“ členských států unie. Jediné země, které nabízejí možnost volného pohybu pracovních sil už od tohoto května jsou Británie a Irsko.

Dalo by se proto očekávat, že lékaři, kteří se rozhodnou pro odchod na západ, zvolí právě tyto země. Svou roli hrají i další okolnosti.

Za prvé – V Británii pracuje v porovnání s Českou republikou mnohem méně lékařů. Zatímco Česko má na 10 milionů obyvatel 40 tisíc lékařů, Británie má pro 65 milionů obyvatel 90 tisíc lékařů. Chybějící odborníky se tak snaží získat právě v zemích, které přistupují k EU.

DÁLE ČTĚTE:
Medicína: těžké studium, ale dobré uplatnění
Jak se uplatňují absolventi lékařských fakult
Praktické lékařství v ČR a EU
Schopní lékaři najdou uplatnění zejména ve Velké Británii
Zákon o vzdělávání nelékařůse nelíbí ředitelům zdravotnických škol
Senát podpořil lékařský zákon

Za druhé – Britové začali v mezinárodním programu aktivně shánět lékaře z nově přistupujících zemí. Na konci března to agentuře ČTK potvrdil předseda Lékařského odborového klubu Milan Kubek. Více – Britové lákají české lékaře na peníze.

Uvedl, že Britové nabízejí českým lékařům roční příjem až 4.5 milionů korun. Průměrný plat kvalifikovaného lékaře, který pracuje v České republice je přitom zhruba desetkrát menší.

„Na kongresu ve Vídni nás oslovili Britové s lákavou nabídkou. Hledají lékaře na pozice konzultantů, tedy těch nejkvalifikovanějších pracovníků v nemocnicích,“ uvedl Kubek.

V mezinárodním programu Britové shánějí „nedostatkové“ specialisty – hledají anesteziology, patology, radiology, psychiatry, onkology a traumatology.

Určitou roli bude hrát také jazyková vybavenost. Podle Kubka umí většina lékařů spíše anglicky než francouzsky.

UŽITEČNÉ ODKAZY:
zákon č. 95/2004 SbPodmínky získávání a uznáváníodborné způsobilosti k výkonuzdravotnického povolání lékaře,zubního lékaře a farmaceuta
NARIC – jednotná síť národních informačních center pro uznávání diplomů

Soukromí lékaři mohou začít podnikat v zemích EU hned

Veškerá výše uvedená omezení neplatí pro soukromé lékaře. Pokud si chce český občan v jiném státě EU otevřít soukromou lékařskou praxi, nejedná se o oblast volného pohybu osob, nýbrž o oblast volného pohybu služeb.

Vzhledem k tomu, že u poskytování lékařských služeb přechodné období neexistuje, mohou si čeští lékaři otevřít soukromou ordinaci hned po vstupu ČR do EU.

Změna atestací

Koncem dubna začal platit nový zákon o postgraduálním vzdělávání, který současný systém podstatně zjednodušuje. „Velkým posunem k lepšímu je zrušení stávajícího systému dvoustupňových atestací,“ uvedla pro Zdraví.Euro.cz senátorka Zuzana Roithová.

I když počet oborů specializačního vzdělání, který stanoví příloha zákona, je v evropském prostředí výrazně vysoký (83 oborů ve srovnání s evropským průměrem cca 30 oborů), jedná se vždy o jedinou zkoušku. Odpadá tedy umělé členění na stupeň I a II, případně atestace nástavbové.

Minimální délka přípravy je 4 roky (existují ale i vzdělávací programy delší). Zatím bohužel nejsou k dispozici podrobné popisy vzdělávacích programů (předatestační náplně), které má uveřejnit MZ ve svém Věstníku.

Koordinací příprav vzdělávacích programů byl pověřen Institut pro další vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ i.blahova@sanomamag-praha.cz.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!