Seriál: Zdravotnictví v Evropské unii – 7. díl

V dnešním dílu pokračujeme v sérii anket mezi českými nemocnicemi. Ptáme se na to, co od rozšíření Evrospké unie očekávají, jakých důsledků vstupu do EU se obávají a do jaké míry se jich dotknou některé přísné evropské normy…

Česká republika se stane členem Evropské unie za devět dní. Na stránkách www.Zdravi.Euro.cz vám každý všední den přineseme krátký souhrn praktických informací, které se týkají očekávaných změn v českém zdravotnictví.

7. díl: Vstup do EU a české nemocnice

Oslovili jsme některé české nemocnice a zeptali se jich na to, co od rozšíření Evropské unie očekávají, jakých důsledků vstupu do EU se obávají a do jaké míry se jich dotknou některé přísné evropské normy.

Zde jsou odpovědi nemocnice FN Plzeň. Pro Zdraví.Euro.cz odpověděl náměstek ředitelky pro LPP Jiří Poborský. Odpovědi dalších oslovených zdravotnických zařízení přineseme v následujících dílech.

Zdraví.Euro.cz: Čeho se vaše nemocnice v souvislosti vstupu ČR do EU obává? Jaké změny k lepšímu očekává?

Změny očekáváme v souvislosti s tím, že pacienti z jiných zemí unie budou moci být ošetřeni za ceny platné v České republice, tedy bez doplatků. Naopak pokud čeští pacienti nebudou uspokojeni v České republice, např. z důvodu dlouhých čekacích dob, mohou být ošetřeni v cizině. Zatím nelze odhadnout,zda zájem bude vyšší ze strany západní (důvěry v naši úroveň ZP), nebo východní (vyšší cena).

Je obava, aby nebyl příliš oslaben náš fond zdravotního pojištění v důsledku úniku našich pojištěnců do „západních nemocnic“ ale domníváme se, že zdravotní pojišťovny budou administrativními zábranami toto omezovat. Nebudou zřejmě odstraněny problémy s podklady k přeúčtování poskytnuté péče cizincům z EU, neboť centrum mezistátních úhrad nezjistí, ve které ZP je občan cizí národnosti pojištěn. Neodstraní se tento důkazní podklad bude nadále povinností ZZ . Dalším problémem mohou být neuhrazené pohledávky za péči o pacienty s chudších, bezsmluvních zemí.

Zdraví.Euro.cz: Mnohé nemocnice se bojí zvýšených nákladů na vybavení. Velká část přístrojů totiž neodpovídá předpisům Evropské unie. Můžete říci, jak je na tom vaše nemocnice? Jakého procenta (zhruba) se bude tato nutná obměna týkat? Dá se odhadnout výše potřebných investic do nákupu nových přístrojů (alespoň řádově)? Na kterých odděleních bude tato investice nejpotřebnější?

Naplnění např. zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) nebo zákona č. 123/2000 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích) povede ke zvýšení nákladů z důvodu vynaložení nemalých finančních prostředků na technické kontroly a ověřování stavu zdravotnických přístrojů.

Zdravotnické prostředky uvedené do provozu před 1. lednem 1991 musí být prověřeny do 31. 12. 2004 a zdravotnické prostředky, uvedené do provozu od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1999, pak musí být prověřeny do 31. 12. 2005.

Technické kontroly vedou k vyšším nákladům na servis a k častějšímu vyřazovaní zastaralé zdravotnické techniky z provozu. Odhad zvýšení nákladů jen bez obnovy přístrojů na servis a prověřování zdravotnické techniky činí ve FN Plzeň 15 – 20 mil. Kč/rok.

Nutnost obměny některých zdravotnických zařízení povede k dalším nákladům na nové investice v nejbližších letech.

Zdraví.Euro.cz: Jak je na tom vaše nemocnice s některými „nedostatkovými“ specialisty?Které obory to konkrétně jsou a jak tento problém řešíte?

PŘEDCHOZÍ DÍLY:
2. Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v ČR\\
3. Uznávání kvalifikací zdravotníků
4. Paralelní obchody s léčivy
5. Vývoj na trhu s léky
6. EU a české nemocnice – nem. K. Vary

V současné době má FN Plzeň naplněny plánované stavy lékařů na klinikách a odděleních. Z tohoto důvodu nebudeme v letošním roce přijímat absolventy LF. Nedostatek personálu pravděpodobně nastane v okamžiku přijetí novely Zákoníku práce, která v rámci harmonizace s pracovněprávními předpisy členských států EU předpokládá zrušení ústavní pohotovostní služby.

To by znamenalo zorganizovat práci lékařů do směnných provozů s využitím pohotovostních služeb mimo pracoviště. Tento stav by vedl k nedostatku lékařů, zejména v chirurgických oborech, kde by mohl nastat problém v sestavení operačních týmů, dále by mohla být ohrožena péče v oborech – např. neonatologie, geriatrie, eventuálně dalších oborů, kde v současné době nelze vůbec uvažovat o směnném provozu.

Dalším problémem by byly finanční náklady na vyšší platy, neboť lékaři jsou ochotni pro zajištění vyššího příjmu pracovat řadu hodin přesčas, v případě směnného provozu by jejich příjem poklesl a žádali by zvýšení.

V případě pohotovostního provozu, by také vzrostly náklady na mzdy, neboť „čekání“ na pracovišti by bylo hrazeno plnou sazbou. Při stále se snižující ceně práce a tendenci ZP limitovat objem práce ,je to systém neřešitelný. Dále se dá očekávat problém s odchodem lékařů, zvláště pak erudicí srovnatelných s úrovní EU, kteří jsou především ve FN, do ciziny.

Příště: Vstup do EU a české nemocnice – pokračování ankety

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

DÁLE ČTĚTE:
Vstup do Evropské unie – odpovídala Zuzana Roithová
Zubní lékaři: Po vstupu do EU zdražíme
FN se obávají vstupu do EU
Odpočinek nelze nadiktovat, nejsme mravenci
Švýcarsko není členem EU, ale reviduje "zákon o práci“
Bílé pláště na vymření
Ohodnoťte tento článek!