Seriál: Zdravotnictví v Evropské unii – 8. díl

Co od rozšíření Evropské unie očekává nemocnice Bruntál? Pro Zdraví.Euro.cz odpověděl mluvčí nemocnice Karel Soukup. Čtěte další pokračování seriálu o zdravotnictví po vstupu České republiky do Evropské unie…

Česká republika se stane členem Evropské unie za osm dní. Na stránkách www.Zdravi.Euro.cz vám každý všední den přineseme krátký souhrn praktických informací, které se týkají očekávaných změn v českém zdravotnictví.

7. díl: Vstup do EU a české nemocnice – pokračování ankety

Oslovili jsme některé české nemocnice a zeptali se jich na to, co od rozšíření Evropské unie očekávají, jakých důsledků vstupu do EU se obávají a do jaké míry se jich dotknou některé přísné evropské normy.

Zde jsou odpovědi nemocnice Bruntál. Pro Zdraví.Euro.cz odpověděl mluvčí nemocnice Karel Soukup:

Čeho se vaše nemocnice v souvislosti vstupu ČR do EU obává? Jaké změny k lepšímu očekává?

Nemocnice se obává, stejně jako ostatní zdravotnická zařízení, odchodu lékařů do zahraničí. Změnit k lepšímu by se mohl vztah státu k nestátním zdravotnickým zařízením, vykonávajícím stejnou, mnohdy lepší péči než státní.

Mnohé nemocnice se bojí zvýšených nákladů na vybavení. Velká část přístrojů totiž neodpovídá předpisům Evropské unie. Můžete říci, jak je na tom nemocnice Bruntál?

Výše ani potřeba investic se v současné době odhadnout nedá, není jasno v požadavcích na uvedená zařízení, nelze proto k dnešnímu dni určit, která budou nevyhovující.

Zdraví.Euro.cz: Má vaše nemocnice dostatek některých „nedostatkových“ specialistů (anesteziologové, radiologové, onkologové)? Které obory to konkrétně jsou a jak tento problém řešíte?

Nedostatkové obory jsou: radiologie, interna, ARO. Problémy řešíme náborem i v zahraničí, zvlástě na Slovensku.

PŘEDCHOZÍ DÍLY:
2. Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v ČR\\
3. Uznávání kvalifikací zdravotníků
4. Paralelní obchody s léčivy
5. Vývoj na trhu s léky
6. EU a české nemocnice – nem. K. Vary
7. EU a české nemocnice – FN Plzeň

(ivb), www. Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!