Seriál: Zdravotnictví v Evropské unii – 9. díl

Kde hledat čerstvé zprávy o vývoji ve zdravotnictví v rámci Evropské unie? Kde najít schválené dokumenty platné v unii? V dnešním dílu nabízíme přehled internetových odkazů na evropské instituce…

Kde hledat čerstvé zprávy o vývoji ve zdravotnictví v rámci Evropské unie? Kde najít schválené dokumenty platné v unii? V dnešním dílu nabízíme přehled internetových odkazů na různé informační zdroje a evropské instituce.

EVROPSKÉ INSTITUCE:

Europa Home Page

Výchozí portál všech orgánů Evropské unie ve 20 jazycích. Poskytuje odkazy na politické instituce, finanční, poradní, interinstitucionální a decentralizované orgány Evropské unie. Uživatel může prostřednictvím těchto stránek kontaktovat svého europoslance.

Evropský parlament

Také tento web existuje v různých jazykových verzích členských států Evropské unie, včetně češtiny. Server mimo jiné odkazuje na Evropského veřejného ochránce práv – popisuje přesný postup, jak tuto instituci kontaktovat, jak postupovat při podávání stížností (je zde i formulář pro tyto stížnosti).

Server dále aktualizuje klíčová témata politiky Evropské unie, smlouvy a základní dokumenty, písemná prohlášení – deklarace. Uživatel zde najde přehled tisku, který činnost Evropského parlamentu monitoruje.

stránky Evropské komise o veřejném zdravotnictví

Na tomto webu najdete aktuální zprávy (postup orgánů Evropské unie v otázkách zdravotnictví). Materiály o zdravotní prablematické v EU jsou tříděny tématicky – v levé liště najdete základní témata, například: přenosné choroby, vzácná onemocnění, program prevence úrazů, dárcovství krve a orgánů, bioterorismus, kouření, výživa, životní prostředí a další.

stránky EK o rozšíření unie

Články, texty, průzkumy veřejného mínění a další materiály vztahující se k rozšíření Evropské unie o dalších deset členů.

PŘEDCHOZÍ DÍLY:
2. Dostupnost zdravotní péče pro zahraniční pacienty v ČR\\
3. Uznávání kvalifikací zdravotníků
4. Paralelní obchody s léčivy
5. Vývoj na trhu s léky
6. EU a české nemocnice – nem. K. Vary
7. EU a české nemocnice – FN Plzeň
8. EU a české nemocnice – nemocnice Bruntál

EVROPSKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE:

Eur Aktiv – denní zpravodajství o dění v Evropské unii

European Voice- týdeník o EU: zprávy, analýzy, komentáře, nabídka volných pracovních míst v rámci bruselských organizačních struktur.

EVROPSKÉ ZASTŘEŠUJÍCÍ INSTITUCE:

European Public Health Alliance

Organizace sdružuje přes 90 nevládních a dalších neziskových organizací. EPHA monitoruje iniciativy Evropské unie a finanční rozpočty různých programů. Sleduje, zda tyto aktivity ovlivňují zdraví občanů EU. V rámci této aliance jsou sdruženi lékaři, zdravotní sestry, farmaceuti, ale také někteří zástupci alternativní medícny.

Eurohealthnet

EHNPA je zastřešující institucí, která zprostředkovává komunikaci mezi národními zdravotnickými organizacemi a orgány Evropské unie. Organizace chce přispět ke snížení rozdílu v kvalitě zdraví v různých evropských zemích. Úzce spolupracuje s organizací European Public Health Alliance.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!