Sestra vs. zdravotnický asistent

„Jsem všeobecná sestra v nemocnici, a pokud jsem ve službě se sestrou, která je „pouze“ zdravotnický asistent, jsem v rámci tzv. skupinové péče odpovědná za její práci?“ ptá se čtenářka v naší právní poradně.

Na její dotaz odpovídá Mgr. Ivan David

Odpověď je možné odvodit z vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. V § 30 uvedené vyhlášky jsou uvedeny činnosti, které zdravotnický asistent může vykonávat pouze pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky (§ 30 odst. 1 cit. vyhl.), všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře (§ 30 odst. 2 cit. vyhl.), případně všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí (§ 30 odst. 3 cit. vyhl.).

Pokud v konkrétním případě vykonává sestra s kvalifikací zdravotnického asistenta v rámci skupinové péče některý z úkonů vyjmenovaných v citované vyhlášce pod Vaším odborným dohledem, pak skutečně odpovídáte za to, že nezanedbáte tento zákonem vyžadovaný odborný dohled.

Tím samozřejmě není sestra s kvalifikací zdravotnického asistenta zcela zbavena odpovědnosti; Vy však garantujete zmíněný odborný dohled.

Ohodnoťte tento článek!