Setkání zdravotnických profesionálů v boji proti falešným lékům.

Ilustrační foto; léky, ruce

Pod heslem kampaně proti padělaným lékům „Be Aware, Take Action“ se Světová aliance zdravotních profesionálů (World Health Professions Association – WHPA) pustila do rázného boje proti falšovaným lékům na celém světě. Společně s Českou lékárnickou komorou hostí WHPA na konferenci, jejímž tématem je padělání léků, celkem 50 účastníků z Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska.

Akce se koná 21. listopadu 2011 v Panorama Hotel Prague, salon 1, Milevská 7 140 63, Praha 4 (www.panoramahotelprague.com) od 12.30 hodin.

Poprvé v historii se v regionu střední Evropy setkají zástupci národních zdravotnických profesních organizací (stomatologové, zdravotní sestry, farmaceuti, lékaři, fyzioterapeuti) spolu se zástupci klíčových orgánů.

Účastníci konference prodiskutují čtyři klíčové body jako základ strategie uceleného akčního plánu v regionu střední Evropy proti padělání léků – zajistit podporu v regionu, prohloubit vzájemnou spolupráci, zvýšit kapacitu zdravotnických profesionálů a zlepšit spolupráci směrem k zdravotnickým a klíčovým autoritám a dalším důležitým partnerům.

Kontakt: Mgr. Krebs Aleš, Ph.D. tiskový mluvčí České lékárnické komory, tel.: +420-585 411 716, GSM: +420-724 340 769, e-mail: krebs@lekarnici.cz

Světová aliance zdravotních profesionálů (WHPA) je svým složením jedinečné sdružení pěti organizací zdravotníků.

Členy jsou: Mezinárodní sdružení sester (International Council of Nurses (ICN) www.icn.ch), Mezinárodní farmaceutická federace (International Pharmaceutical Federation (FIP) http://www.fip.org), Světová konfederace pro fyzioterapii (World Confederation for Physical Therapy (WCPT) www.wcpt.org), Světová federace dentistů (FDI World Dental Federation (FDI) www.fdiworldental.org) a Světová lékařská asociace (World Medical Association (WMA) www.wma.net).

WHPA se zabývá globálními zdravotními problémy a usiluje o celosvětovou finančně dostupnou a kvalitní péči. Všichni partneři WHPA společně zahrnují více než 600 národních členských organizací. Díky tomu je WHPA klíčovým globálním sdružením zdravotních profesionálů z pěti různých odvětví.

Více informací najdete na: www.whpa.org/counterfeit_campaign.htm.

Ohodnoťte tento článek!