Sexuální život zdravotně postižených je často tabuizován

Specifické problémy sexuálního života zdravotně postižených spoluobčanů jsou dosud v naší společnosti vesměs tabuizovány, ačkoli různé druhy zdravotních hendikepů zasahují všechny věkové kategorie…

Zdravotně postižení lidé se kromě toho stávají snadnými oběťmi sexuálního zneužívání, které ve většině případů nebývá nijak potrestáno.

Ve čtvrtek to v Brně konstatovali účastníci pracovního setkání, které bylo u příležitosti konání mezinárodního veletrhu Rehaprotex věnováno prezentaci projektu Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím. Nositelem projektu je Sdružení zdravotně postižených v ČR za podpory ministerstva paráce a sociálních věcí. Výsledkem práce bude publikace pro sociální pracovníky, pedagogy, praktické lékaře, právníky, policisty a soudce, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou sexuálního života hendikepovaných a zejména s jejich sexuálním zneužíváním.

Jak uvedl odborný garant projektu sexuolog Jiří Mellan, sexualita zdravotně postižených je v ČR dosud přehlížena, ačkoli patří k velmi naléhavým problémům jejich života v rodinách i v ústavech sociální péče. Až 25 procent dotazovaných mužů a žen se zdravotním postižením uvádí při dotazníkových akcích, že v dětství byli obětí nejrůznějších aktivit jiných osob vedoucích k sexuálnímu uspokojení, což mělo psychické, fyziologické i sociální následky.

Jen zřídka jsou tyto aktivity, jejichž pachatelé zneužívají sociální izolace a bezbrannosti obětí, předmětem trestního řízení. „Je tomu tak zejména proto, že většina těchto trestných činů patří do kategorie tzv. domácího násilí, pro kterou náš trestní zákoník neměl dosud kvalifikaci,“ řekl vedoucí sekce zpracovatelů publikace Jiří Sedlák a uvítal chystané zařazení skutkové podstaty domácího násilí do novely českého trestního kodexu.

Účastníci diskuse se shodli na tom, že společnost dosud přehlíží význam sexuálního života zdravotně postižených, ačkoli, jak potvrdila Jana Huliáková z brněnského Ústavu sociální péče na Kociánce, patří zejména mezi mladými lidmi s nejrůznějšími druhy zdravotních hendikepů k prioritám. Velmi proto záleži na tom, kdo s nimi v ústavech pracuje, jak je poučen, jaké podmínky pro sexuální život zdravotně postižených vytváří. Týká se to i stále rostoucí skupiny vozíčkářů, kterých ročně v ČR přibývá zhruba 500 a jimž se podle Jiřího Mellana pouze na spinální jednotce brněnské Úrazové nemocnice dostává poučení a odborné pomoci. Veletrh Rehaprotex, jehož součástí je bohatý odborný program, zaměřený na problémy zdravotně postižených, skončí dnes na brněnském výstavišti.

Jan Chmelíček, Právo, 8.11.2002

Ohodnoťte tento článek!