Seznam zbývajících happeningů Zdravotnické trojky

V Pardubicích proběhl první ze série happeningů Z3

Zdravotnické odborové organizace sdružené do formace Z3 (Zdravotnická trojka), čili Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků trvají na dodržení slibu, který ministr zdravotnictví Leoš Heger dal jménem vlády a jménem ČR Lékařskému odborovému klubu písemně v Memorandu a odborovému svazu osobně ústně. Slíbil, že v příštím roce se platy a mzdy zaměstnanců zdravotnictví zvýší o 10 procent.

Zaměstnanci nemocnic všech profesí proto očekávají, že tento slib bude splněn a jejich platy a mzdy se od ledna zvýší o deset procent. Odpovídající výši finančních prostředků zakotvených v úhradové vyhlášce pro rok 2012 a účelové vymezení peněz na zvýšení platů a mezd ve vyhlášce považuje odborová

Zdravotnická trojka za jedinou záruku, že se peníze k zaměstnancům dostanou. Z dosavadních návrhů ale vyplývá, že by vyhláška měla v příštím roce přinést úhrady ve stejné výši jako v roce letošním a že se v ní s penězi navíc na platy a mzdy nepočítá. To považuje Zdravotnická trojka za nepřijatelné, protože kvůli inflaci a zvýšené DPH by reálná výše úhrad z deklarovaných 100 procent poklesla až pod 93 procent.

Nemocnice již avizovaly, že zvýšit platy z vnitřních zdrojů nejsou schopny, a varují, že při úhradách ve výši 100 procent letošního roku by naopak byly nuceny mzdy snižovat. Přitom v mnoha případech nejde z pohledu zdravotnictví o vysoké částky, ale pro konkrétní zaměstnance jsou to částky velmi významné. Například v případě dělnických profesí zaměstnanců nemocnic to činí v průměru cca 800 korun měsíčně.

Zdravotnická trojka proto vede v regionech kampaň Zůstáváme, splňte sliby! V krajských městech se konají happeningy – veřejné tiskové konference, na nichž se zástupci všech profesí a zástupci všech nemocnic kraje sejdou s novináři, aby je a jejich prostřednictvím veřejnost informovali o své práci, svých příjmech a svých názorech.

Na každém setkání je přijato společné prohlášení, které je obratem zasláno ministrovi zdravotnictví Leoši Hegerovi a premiérovi Petru Nečasovi.

První happening se konal 10. 11. V Pardubicích, druhý 14. 11. ve Zlíně, třetí 15. 11. v Ostravě, čtvrtý 16. 11. v Olomouci, pátý 21. 11. v Příbrami, šestý 22. 11. v Karlových Varech.

Harmonogram termínů a míst konání zbývajících happeningů

Středa 23. 11. České Budějovice -před budovou KÚ, Boženy Němcové 3

Čtvrtek 24. 11. Jihlava -Masarykovo náměstí před radnicí

Pondělí 28. 11. Brno -Malinovského náměstí u divadla proti budově DOS

Úterý 29. 11. Liberec -Nám. Beneše před radnicí

Středa 30. 11. Ústí n. L. -Lidické náměstí

Pátek 2. 12. Hradec Králové -Nám. 28. října uprostřed náměstí

Pondělí 5. 12. Plzeň -Masarykovo nám. před sochou Masaryka

Středa 7. 12. Praha -Palackého náměstí

Ve dnech, kdy se happeningy nekonají, jsou ministrovi Hegerovi zasílány různé praktické dárky, které mají podpořit schopnost vzpomenout si, k čemu se jménem České republiky zdravotníkům zavázal. Ministr již dostal velkou zvětšeninu Memoranda, budík nastavený na čas 12:05, brýle, sadu na čištění brýlí a balíček potravinových doplňků, které podporují správné fungování paměti.

Ohodnoťte tento článek!