Školící centrum pro nové ošetřovatelské postupy

Od 19. dubna budou čtvrtky ve stážovně Kliniky anesteziologie a resuscitace FN v Motole věnovány seminářům zaměřeným na nové ošetřovatelské postupy se zaměřením na zavádění a ošetřování periferních žilních vstupů…

Jednodenní semináře se konají od 9 do 15 hodin a jsou určeny pro střední zdravotnický personál i studenty zdravotnických škol. Součástí jsou mj. audiovizuální projekce, praktické ukázky postupů a návštěva oddělení JIP a ARO FN.

První i.v. kanyla vhodná k dlouhodobému použití se objevila v roce 1968, od té doby se zajištění periferního vstupu stalo rutinním úkonem. Právě proto bývají přehlédnuty některé skutečnosti a dochází ke komplikacím, kterým lze při postupu lege artis zabránit.

Přihlášky a bližší informace podá Oddělení vzdělávání a výchovy FN v Motole, tel. 02 24 43 10 90 – 1.

(jp)

Ohodnoťte tento článek!