Souběh praxí: mají nemocnice nárok tajit informace o svých lékařích?

„Je proti zákonu, když požádám státní, či nestátní instituci z oblasti zdravotnictví, aby mi sdělili, jaký počet jejich lékařů má souběh praxí, čili vedlejší pracovní poměry jako OSVČ, ačkoliv jsou plně zaměstnáni například v nemocnici?“ ptá se čtenář Zdraví.Euro.cz. Na jeho otázku odpovídá JUDr. Ondřej Dostál…

Je proti zákonu, když požádám nějakou státní, či nestátní instituci z oblasti zdravotnictví, aby mi sdělili, jaký počet jejich zaměstnanců – lékařů má souběh praxí, čili vedlejší pracovní poměry jako OSVČ, ačkoliv jsou plně zaměstnáni např. v nemocnici? V jedné organizaci mi odmítli odpověď s odvoláním na zákon o povinné mlčenlivosti dle § 24a, zák.č. 551/1991 Sb. Jedná se prosím o oblast utajovaných skutečností, spadající pod tento zákon, nebo jde o veřejnou informaci?

Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál

Záleží na tom, o jakou instituci se jedná. Pokud jde o jakoukoliv jinou instituci než Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, § 24a zákona 551/1991 se na ni vůbec nevztahuje. Vycházet je třeba z první věty prvního odstavce zmíněného paragrafu, podle které jsou subjektem povinnosti mlčenlivosti „Členové a náhradníci orgánů Pojišťovny, její zaměstnanci a fyzické osoby zajišťující zpracování údajů z informačního systému“, přičemž Pojišťovnou se rozumí VZP. Jakýchkoliv jiných institucí, například nemocnic nebo zaměstnaneckých pojišťoven, ani jejich pracovníků se dle mého názoru tento paragraf netýká a povinnost mlčenlivosti jim neukládá.

Pokud jde o samotnou VZP, je výklad složitější. Vycházím nicméně z toho, že subjektem povinnosti mlčenlivosti jsou zaměstnanci VZP, nikoliv VZP jako instituce. §24 tedy brání zaměstnancům VZP „vynášet“ bez povolení informace mimo informační systém, samotné VZP však ve zveřejňování informací nebrání; má-li VZP jako instituce uloženou povinnost zveřejňovat údaje, například na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, pracovník pověřený správou informací a jednající za VZP informace poskytnout nejen může, nýbrž dokonce musí.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!