Současné možnosti hormonální substituční terapie

Dlouholeté zkušenosti s hormonální substituční terapií (HST), jejíž historie se datuje už od roku 1941, dává v posledních letech čím dále častěji za pravdu svým příznivcům. Odstraněni nepříjemných stavů a potíží…

tzv. vegetativního klimakterického syndromu (pocení, návaly, bušení srdce, kolísání nálad) je jen jedním z důvodů, proč by ženám mely být dodávány chybějící hormony v období kolem poslední menstruace a po ní. Závažnějším argumentem pro nasazení HST je prevence ztenčování a vysychání kůže a sliznic. Avšak tím nejdůležitějším je předcházení srdečně-cévním onemocněním, osteoporóze a Alzheimerově chorobě.

Nové poznatky o Alzheimerově chorobě

Jde o onemocněni, při němž ubývá mozkové hmoty. Pacienti ztrácejí předčasně (někdy již kolem 50. roku) paměť a v pokročilých stadiích choroby např. nepoznávají své nejbližší, neumějí se o sebe vůbec postarat. Dnešní medicína tuto nemoc neumí vyléčit, ale může průběh zpomalit, či odsunout její počátek do vyššího věku. Je však už prokázáno, že mezi uživatelkami HST je výrazně nižší procento pacientek s Alzheimerovou chorobou. Jde o významný poznatek, protože v současnosti trpí tímto onemocněním na světě zhruba 20 miliónů lidi (v České republice se odhaduje výskyt na 100 000 až 130 000 případů). Pozitivní ovlivnění pomocí estrogenů je tedy důležité nejen z hlediska medicínského, ale i společenského a v neposlední řadě ekonomického.

Ovlivňuje také jiná onemocnění

Mezi relativně nové poznatky patří to, že klimakterická medicína se dotýká mnoha dalších oborů péče o zdraví. Doplněni estrogenů totiž působí preventivně i na některá další neurologická onemocnění Ä například na Parkinsonovu chorobu (projevuje se vůlí neovlivnitelným třesem). Migréna, schizofrenie, epilepsie jsou další diagnózy, jejichž vztah k HST je předmětem intenzivního sledování. Nezvratným faktem však je, že doplnění estrogenů příznivě ovlivňuje celkový neuropsychický stav ženy. Na světovém fóru byly vloni předneseny závěry studií, které jednoznačně prokázaly preventivní působení HST proti rakovině tlustého střeva a do jisté míry i konečníku. Podle některých statistických údajů snižuje také riziko rakoviny tlustého střeva o více než 60 procent.

HST prospívá i očím

Zdá se, že se léčba pomocí estrogenů nevyhne ani očnímu lékařství, Ukázalo se totiž, že funguje jako dobrá prevence tzv. makulární degenerace sítnice, což je nejčastější příčina oslepnutí u starších žen. Kvalitu života výrazně ovlivňuje i stav chrupu. Rozvíjející se osteoporóza čelisti , spolu se změnami okostice a ozubice i vedou ve vyšším věku nejen ke ztrátě chrupu, ale i k potížím s jejich náhradami neúspěchu při aplikaci zubních implantátů. Tyto patologické procesy mohou být estrogeny výrazně zpomaleny. Zlepšení tzv. orálního zdraví bylo pozorováno zejména v době, kdy ženy užívaly HST. Současně s tím, jak se rozšiřuje pole její působnosti, snižuje se počet onemocnění, při nichž estrogeny podávat nelze. Za zdravotní stav, který znemožňuje její podání, se dnes považuje pouze:

ţ rakovina prsu

ţ rakovina děložní sliznice

ţ hluboká žilní trombóza

Naordinování HST ženám, které tato onemocnění prodělaly, je nutné zvažovat individuálně a přihlédnout také ke všem okolnostem. Obecně vsak platí, že vyléčené onemocnění neznamená doživotní zákaz užíváni estrogenů.

Estrogeny a rakovina prsu

I na odborném fóru se o tomto tématu diskutuje. Nejen mezi ženami, ale i mezi lékaři různých oborů přetrvává obava z hormonů. Podíl estrogenů na rozvoji rakoviny bývá všeobecně přeceňován. Její vznik je poměrně složitý dej, při němž bývá výrazně narušena ochrana před kancerogenními vlivy. Neplatí jednoduchá závislost – méně hormonů, menší riziko karcinomu. Příčinnou souvislost mezi estrogeny a vznikem rakoviny prsu zatím nikdo neprokázal. Vždy jde o souhrn mnoha faktorů. Soudí se, že estrogeny mohou ovlivnit růst již vzniklého karcinomu, a to i ve smyslu lepšího „vyzráváni“ buněk, což pro praxi znamená, že průběh onemocněni je lépe terapeuticky ovlivnitelný. U dlouhodobých uživatelek HST je toto onemocnění diagnostikováno o něco málo častěji, což může být i na vrub pečlivějšího a častějšího vyšetřování. Z dlouhodobého sledování jednoznačně vyplývá, že právě uživatelky HST umírají méně často na toto onemocnění. Nejnovější informace jsou zcela nezbytné

V dnešní době je možné pro většinu pacientek najít vhodný přípravek i přiměřený způsob podávání vzhledem k psychickému i tělesnému stavu ženy. Často se setkáváme s tím, že žena HST přijme, ale za několik měsíců oznámí, že ji přestala užívat, protože si přečetla nebo slyšela něco o jejích nežádoucích účincích (často nepodložených). Příčinou, proč ženy léčbu předčasně ukončí, je v převážné míře nedostatečná informovanost o průvodních přechodných stavech v počátcích léčby, ale především o přínosu pro její zdraví pro další desítky let. Bohužel se nedostatečná informovanost mnohdy netýká jen pacientek.

Chraňte si srdce

Do klimakteria na následky ischemické choroby srdeční (infarktu) umírá daleko méně žen než mužů. Po menopauze mívají srdečně-cévní onemocnění u žen horší průběh a vyšší úmrtnost než u mužů ve stejné věkové skupině. O HST je známo, že optimalizuje hladiny lipidů, zejména poměr HDL/LDL cholesterolu (hodného/špatného cholesterolu) ve prospěch HDL (hodného). Některé typy přípravků (při jejichž aplikaci se estrogeny dostávají do těla pokožkou – především náplasti) navíc snižuji hladiny triglyceridů, tedy krevních tuků, které se také významně podílejí na rozvoji aterosklerózy, vedoucí k srdečně-cévním chorobám a mozkovým mrtvicím. Substituční léčba je tedy velice účinnou prevencí infarktu.

Bez náplasti nejste „in“

Světový trend přeje podáváni chybějících hormonů transdentálně (kůží). Nespornou výhodou je udržení stabilní účinné hladiny podávaných hormonů při minimální celkové dávce a šetrnost vůči jaterní buňce. Proto byla u nás nabídka v posledních měsících obohacena o několik zcela nových přípravků. Jedním z nich je například náplast Climara duo, z níž se uvolňuje v náležitém a v průběhu cyklu se měnící množství jak estrogenů, tak gestagenu levonorgestrelu, který se osvědčil jak v antikoncepci (například v nitroděložním systému Mířena), tak i v HST. Její výhodou je to, že po „nalepeni“ nevyžaduje ještě současné dodáváni gestagenu, jak tomu bylo u starších typů náplasti. Transdermálni podávání obou hormonů je vhodné jak pro zdravé ženy, tak i pro pacientky, které dříve byly pro svá onemocněni z užíváni HST vyloučeny (například u onemocnění zažívacího traktu či pacientky s vysokým krevním tlakem). Zahraniční zkušenosti, které se v současnosti ověřují i u nás, vypovídají o vysoce účinné a stálé kontrole menopauzálních příznaků i pravidelného cyklu. Ženám vyhovuje také dobrá snášenlivost náplasti (vynikající přilnavost a nízká dráždivost), estetický vzhled (malá, tenká a nenápadná) i snadnost používání (balení do bločků, které vylučuje záměnu). Zkrátka máme další možnost volby navíc.

Rozšířená nabídka

Paletu přípravků hormonální substituční terapie, která vyhovuje velice širokému spektru uživatelek (alespoň l rok po menopauze), rozšířil nový preparát Kliane. Obsahuje kombinaci hormonů (estradiol a norethisteron), která je ve světě nejvíce předepisovaná a se kterou jsou dlouholeté dobré zkušenosti. Splnilo se tak přání lékařů, kteří pro své pacientky požaduji hormonální kombinaci s maximálním terapeutickým a preventivním účinkem. Tento přípravek je plně hrazen nejen Všeobecnou, ale i všemi ostatními zdravotními pojišťovnami.

Ohodnoťte tento článek!