Srdeční selhání – nejčastější příčina úmrtí. Zachrání pacienty umělé srdce?

Mezi odborníky z České společnosti kardiovaskulární chirurgie a České kardiologické společnosti se v posledních týdnech rozpoutala diskuse o rozšíření implantace „umělého srdce“ i pro pacienty se srdečním selháním, kteří nečekají na transplantaci.

Srdeční selhání je totiž nejčastější příčina úmrtí v rozvinutých zemích. Nově používané léky jsou schopny prodloužit a zkvalitnit velké části pacientů život. U části nemocných však není medikamentózní terapie dostatečná a jedinou možností jejich léčby je náhrada srdce srdcem biologickým (transplantace srdce) nebo mechanickým (umělé srdce, levostranná mechanická podpora).

„Praxe je zatím taková, že srdeční podpory, v podobě speciální pumpy, se dočkají jen ti nemocní, jejichž zdravotní stav během čekání na transplantaci se natolik zhoršil, že by se transplantace nemuseli dočkat. Ve světě, například v USA, je už dnes 50 % mechanických podpor implantováno u nemocných jako trvalé řešení srdečního selhání, “ vysvětluje podstatu problému doc. MUDr. Petr Němec, ředitel brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie.

Stručně řečeno z veřejných prostředků je zatím placena jen ta mechanická podpora, kterou pacient získá při čekání na vhodné biologické srdce dárce. Lékaři se ale snaží indikaci rozšířit, protože při tomto typu léčby (tzv. přemostění k transplantaci) bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Proto se mechanické srdeční podpory začaly nejprve v USA a později i v dalších rozvinutých zemích západní Evropy používat v léčbě srdečního selhání jako trvalé řešení.

„ Týká se to pacientů, kteří jsou k transplantaci nevhodní, nebo se na ně vzhledem k nedostatku dárců orgánů nové srdce „nedostane“,“ doplňuje ředitel centra,“ ročně se u nás jedná o několik desítek pacientů, kterým by se po implantaci život nejenom zkvalitnil, ale i prodloužil.

Cena za mechanickou srdeční podporu, operaci i pooperační péči se pohybuje mezi 3 – 3,5 miliónu Kč.
„Zatím jsme se nesetkali s tím, že by si někdo chtěl tento typ léčby sám zaplatit, ale do budoucna tuhle možnost nevylučujeme,“ zamýšlí se nad problémem ředitel CKTCH Brno.

V České republice jsou 2 centra s programem transplantací srdce a implantací mechanických srdečních podpor pro pacienty čekající na transplantaci a to Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně a IKEM v Praze.

V obou centrech se používají nejmodernější typy srdečních podpor III. generace a obě centra dosahují na tomto poli výborných výsledků.

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA

Ředitel CKTCH Brno

Ohodnoťte tento článek!