Stálý výbor evropských lékařů podporuje své slovenské kolegy

Stálý výbor evropských lékařů (CPME) podpořil požadavky slovenských lékařů a kritizuje postup slovenského prezidenta a vlády, kteří se chystají v souvislosti s akcí „Výpovědi“ vyhlásit výjimečný stav.

Stálý výbor evropských lékařů zastupující lékaře 27 evropských zemí je hluboce šokován zprávou, že prezident Slovenské republiky pan Gašparovič doporučil slovenské vládě použít vyhlášení výjimečného stavu jako prostředek nátlaku vůči slovenským lékařům v případě, že jednání neskončí úspěchem do pěti dnů.

Tento krok by byl bezprecedentní v životech evropských lékařů a je naprosto nepřijatelný.
Valné shromáždění Stálého výboru evropských lékařů zásadně protestuje proti takovému postupu slovenských orgánů a vyzývá orgány Slovenského státu, aby při řešení situace na Slovensku používaly pouze mírumilovných prostředků a v diskuzi se slovenskými lékaři společně hledali nejlepšího řešení jejich problémů.


Declaration of CPME regarding the situation of Slovak doctors

The Standing Committee of European Doctors representing physicians of 27 European countries is deeply shocked to hear that the President of the Slovak Republic Mr Gasparovic recommends the Slovak government to use force against the Slovak doctors in case of failure of negotiation in five days.

This step would be unprecedented in the life of European doctors and is totally unacceptable.

The General Assembly of the Standing Committee of European Doctors strongly protests against this action. We call on the decision-makers in Slovakia to use peaceful means only in the debate with the Slovak physicians and to search together for the best solution to their problems.

Warschau, 26.11.2011


Svou podporu vyjádřila na svém sjezdu i ČLK

Česká lékařská komora se na svém XXV. sjezdu, konaném ve dnech 19. a 20. listopadu 2011 v Brně, zabývala mimo jiné současnou kritickou situací slovenského zdravotnictví a ostudnými finančními podmínkami, za kterých pracují lékaři v nemocnicích na Slovensku.

Delegáti zastupující 49 000 tisíc lékařů – členů České lékařské komory přijali na podporu svých slovenských kolegů toto usnesení:

Česká lékařská komora podporuje akci slovenských lékařů „Výpovědi“. ČLK vyzývá své členy, aby se zdrželi jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit oprávněné požadavky slovenských lékařů, zejména pak případného nahrazování slovenských lékařů lékaři z České republiky.

DOKUMENTY

Dopis CPME premiérce Radičové ke stažení ZDE

Deklarace evropských prezident lékařských organizací ke stažení ZDE

Ohodnoťte tento článek!