Stáří matky může podle vědců ohrozit plodnost dcery

Titulní obrázek

Ženy, které odkládají založení rodiny, mohou způsobit svým budoucím dcerám problémy s plodností. Studie amerických vědců ukázala, že ženy, kterým se nepodařilo otěhotnět ani po léčbě, měly starší matky než pacientky, které za pomoci lékařů úspěšně otěhotněly. Vědci Atlanty proto varují, že odkládání narození dítěte může mít negativní dopad na další generace…

New York –

Do studie amerických odborníků bylo zařazeno sedm desítek matek mladších 35 let, které podstoupily léčbu plodnosti. Zeptali se jich, kolik let bylo jejich matce, když se narodily, a kdy u nich nastala menopauza.

Matky žen, které otěhotněly umělou cestou, byly při narození dcery v průměru o 2,5 roku mladší než matky dcer, kterým se nepodařilo přijít do jiného stavu ani po léčbě. Těmto matkám bylo při porodu v průměru 28,2 roku.

Průměrné rozpětí mezi věkem, v němž matky porodily své dcery, a menopauzou bylo v případě žen, které podstoupily úspěšné umělé oplodnění, téměř 25 let. V druhém případě, tedy u matek žen, kterým se umělou cestou otěhotnět nepodařilo, bylo toto rozpětí 20 let, což znamená, že jejich vajíčka byla o pět let starší.

Ženy, kterým se nepodařilo otěhotnět, měly také starší otce.

Odborník na plodnost Peter Nagy na konferenci Americké společnosti pro reprodukční medicínu v New Orleansu řekl, že horší kvalita vajíček starších žen se může přenést do reproduktivních buněk, z nichž nakonec mohou být vajíčka její dcery. Upozornil, že vzhledem k tomu, že ženy nyní často odkládají rození dětí, může se plodnost u příštích generací stát velmi problematickou.

Vědci se shodli v názoru, že je třeba tuto problematiku podrobněji studovat, protože u dětí narozených ženám ve vyšším věku hrozí také vrozené vady jako Downův syndrom. Jako optimální období pro narození dítěte doporučují věk matky mezi 20 až 35 rokem.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!