Statistické chyby v časopisech Nature a BMJ

Časopisy Nature a British Medical Journal, které patří k předním vědeckým časopisům, opakovaně zveřejňují texty se statistickými chybami. Nepřesnosti jsou dány nesprávným zaokrouhlováním a typografickými chybami. Na problém poukázali dva španělští vědci…

Časopisy Nature a British Medical Journal, které patří k předním vědeckým časopisům, opakovaně zveřejňují texty se statistickými chybami. Poukázali na to španělští odborníci, kteří si chyb ve statistických údajích všimli.

Varují, že podobné problémy se mohou vyskytnout i v ostatních předních časopisech. O případu informoval internetový server NewScientist.com.

„Redakce časopisů by měly postupovat pečlivěji,“ uvedl Emili Garcia Berthou z Univerzity ve městě Girona, který nesrovnalosti objevil.

„Obáváme se, že se podobné chyby mohou vyskytovat ve všech numerických výsledcích, což může mít závažný dopad na celou výzkumnou práci.“

GarcíaBerthou a jeho kolega Charles Alcaraz analyzovali 32 vydání časopisu Nature z roku 2001 a 12 vydání časopisu British Medical Journal.

Analýza ukázala, že 38 procent zkoumaných textů časopisu Nature obsahovalo nejméně jednu chybu; u časopisu BMJ to bylo 25 procent.

autoři analýzy odhadují, že zhruba čtyři procenta výsledků, které redakce označily za statisticky „významné“, ve skutečnosti možná vůbec významné nebyly.

Analýza ukázala, že38 procent zkoumanýchtextů časopisu Natureobsahovalo nejménějednu chybu; u časopisu BMJto bylo 25 procent.

Autoři analýzy si všimli, že číslice 4 a 9 se v textu vyskytují podstatně méně, než by se dalo očekávat.

Toto zjištění může vysvětlovat původ některých statistických nepřesností – čísla zřejmě nebyla správně zaokrouhlována. K dalším diskrepancím došlo zřejmě na základě typografických chyb.

„Články se v dnešní době publikují pod značným časovým tlakem. Někdy by autoři materiálů neměli se psaním tak chvátat,“ uvedl García – Berthou. Dodal, že redakce by měly na svých webových stránkách zveřejňovat plná znění všech studií.

„Čtenáři by si tak mohli mnohem snadněji výsledky zkontrolovat. Některé časopisy to už dělají, je to ale zatím spíše výjimka. Myslím, že by se tento postup měl stát běžnou praxí odborných časopisů.“

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!