Sto šedesát dětských sester vymění porodnice za Gomel

„Smyslem je dát dohromady fórum složené ze zástupců ministerstva zdravotnictví, dotčených fakult, ale i lidí z provozu a diskutovat před těmi, kterých se to bezprostředně týká,“ naznačuje primář neonatologie Milan Hanzl…

Č. Budějovice – O budoucnosti a dalším vzdělávání dětských sester v ČR v souladu s požadavky Evropské unie dnes bude řeč v úvodu 11. semináře zdravotních pracovníků se středoškolským vzděláním, pečujících o zdravá a donošená, ale i nemocná či předčasně narozená miminka.

„Smyslem je dát dohromady fórum složené ze zástupců ministerstva zdravotnictví, dotčených fakult, ale i lidí z provozu a diskutovat před těmi, kterých se to bezprostředně týká,“ naznačuje primář neonatologického oddělení krajské nemocnice Milan Hanzl přínos polemiky o zatím jen v náznacích definovaných nárocích na naše dětské sestry v rámci jednotné Evropy.

Dvoudenní kongres nabídne 160 přihlášeným sestřičkám kromě zmíněné panelové diskuse též moderní pohled na ošetřování novorozence a s tím související výčet základních znalostí a dovedností, jimiž by měly oplývat. Přednášky v hotelu Gomel jsou zaměřeny hlavně na novinky týkající se běžného opečovávání miminek, uskutečnitelného i v té nejmenší porodnici. Kongres má však na programu i vystoupení věnovaná současným problémům a trendům úzce specializovaných pracovišť. Tím je i českobudějovické perinatologické centrum, které se bude v Gomelu kromě jiného prezentovat případem holčičky, narozené mamince otrávené ethylenglykolem. Z osmisetgramového intoxikovaného novorozence je dnes díky piplavé péči zdravá osmiměsíční slečna.

Stranou nezůstanou ani aktuální témata typu: ošetřování novorozence drogově závislých matek či přístup k výživě novorozenců pod 1500 g po opuštění intenzívní péče.

Jedním ze zásadních bodů je komunikace dětské sestry na porodním sále s rodičkou a jejím partnerem.

„Porodní asistentka musí umět s mámou mluvit, aby se od ní dozvěděla informace, které chybí v těhotenské průkazce. Šetrná komunikace navíc rodičku uklidní a dá jí pocit, že se o ni někdo zajímá. Že není jen číslem, kusem,“ zdůrazňuje Zdeňka Klabouchová, vrchní sestra neonatologického oddělení krajské nemocnice. Nový typ dnešních diplomovaných zdravotních sester chválí z odborného hlediska. Neodpustí si ale podotknout, že jim chybí základní ošetřovatelská zručnost, jako je umění ustlat postel, uklidit, provést dezinfekci a sterilizaci.

„Obávám se, že těchto 'odborných'sester bude přibývat na úkor úbytku vykonavatelek pomocných prací patřících k této profesi,“ zmiňuje v souvislosti s dvoudenní akcí, kterou tradičně v jihočeské metropoli pořádá neonatologické oddělení místní nemocnice ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity pod záštitou České neonatologické společnosti.

HANKA HRICOVÁ, Českobudějovické listy, 16.5.2002

Ohodnoťte tento článek!