Stomatologové nemohou do Evropy…

v EU je zubní lékařství naprosto nezávislé povolání a už příprava a výkony jsou odděleny od všeobecného lékařství, kdežto stomatologie je chápána jako specializace všeobecného lékařství…

PRAHA – Včera skončilo v ČR třídenní jednání evaluační mise EU, která se zabývala úrovní připravenosti českého zdravotnictví při volném poskytování zdravotnických služeb, vzdělávání a pohybu osob v rámci Evropského společenství a zjistila nedostatky, které bude muset ČR před svým vstupem do EU odstranit.

„Členové mise, dva zubní lékaři a jeden právník, zkoumali stav naší legislativy v oblasti zubního lékařství, a zejména stav přípravy na vysokých školách, podmínky vstupu do povolání a specializace,“ sdělil novinářům prezident České stomatologické komory (ČSK) MUDr.Jiří Pekárek. Uvedl, že v EU je zubní lékařství naprosto nezávislé povolání a už příprava a výkony jsou odděleny od všeobecného lékařství, kdežto stomatologie je chápána jako specializace všeobecného lékařství. Následně prezident ČSK seznámil novináře se závěry mise EU, to znamená se změnami, které musí ČR před svým vstupem do EU provést.

Zásadním úkolem je prosazení změny poměru mezi množstvím předmětů týkajících se všeobecného a zubního lékařství. Podle hodnotitelů z EU musí být jednoznačně srovnatelné podmínky výuky na všech školách. Závěrečné zkoušky by měly probíhat za účastí nezávislých examinátorů (zkoušejících). Jako názorný kladný příklad v pojetí výuky byla jmenována lékařská fakulta v Hradci Králové.

„V žádné členské zemi EU nemá zubní lékař titul MUDr. Na základě doporučení bude muset dojít ke změně titulu ještě před vstupem naší země do EU,“ zdůraznil Pekárek.

(jšd), Haló noviny, 19.4.2002

Ohodnoťte tento článek!