Strach ze zneužití poznaných genů

Lidé začínají mít obavy, že se jejich genetická informace dostane do nepovolaných rukou, kde bude možné ji zneužít. Potvrdil to nový průzkum v USA. Podle Kate Hudsonové, ředitelky Centra pro genetiku a veřejné právo při americké Univerzitě Johnse Hopkinse, existuje v současnosti přes tisíc různých genetických testů…

Lidé začínají mít obavy, že se jejich genetická informace dostane do nepovolaných rukou, kde bude možné ji zneužít. Potvrdil to nový průzkum v USA.

Od dob, kdy se zjistilo, že genetickou informace kóduje DNA, učinila medicína velký pokrok. Začala vyvíjet a používat testy, které dokážou odhalit nemoc už v samých počátcích, ještě na genové úrovni. Vědecký pokrok s sebou ale nese i stinné stránky. Někteří lidé začínají mít obavy o svoji genetickou informaci.

Podle Kate Hudsonové, ředitelky Centra pro genetiku a veřejné právo při americké Univerzitě Johnse Hopkinse, existuje v současnosti přes tisíc různých genetických testů. Některé z nich se již používají, jiné jsou ve stadiu výzkumu. Vnucuje se otázka, jak se má zacházet s výsledky takových vyšetření. A ukazuje se, že lidé nejsou z nových genetických testů nadšeni, jak se původně předpokládalo. Nesporné výhody zastiňuje obava z toho, že se informace dostanou do nesprávných rukou. Oslovení Američané se bojí toho, že jim po pozitivním genetickém testu v extrémním případě hrozí ztráta zaměstnání nebo vypovězení zdravotního pojištění.

Průzkum veřejného mínění, který provedlo centrum doktorky Hudsonové, ukázal, že genetickou informaci považuje naprostá většina lidí za citlivou soukromou věc a bojí se jejího zneužití. 92 procent dotázaných si myslí, že by zaměstnavatelé neměli vědět, zda výsledek genetického testu ukázal, jestli je jejich zaměstnanec náchylný ke vzniku některé choroby. 80 procent dotázaných je přesvědčeno, že by k takovým informacím neměly mít přístup ani zdravotní pojišťovny.

Někteří právníci se domnívají, že přehnané obavy z genové diskriminace nejsou na místě. Současná situace podle nich nevyžaduje žádné právní změny. Stav, kdy by si zaměstnavatelé vytvářeli kartotéky genetických profilů svých zaměstnanců, patří podle nich stále ještě do oblasti science fiction.

Jiní právníci naopak zdůrazňují, že taková doba není daleko a volají po legislativních úpravách, které by upravily „díry“ a ochránily soukromí lidí, jejichž genetické dispozice lékaři poznají.

(MEDITORIAL), Hospodářské noviny, 2.9.2004

Ohodnoťte tento článek!