Studie LIBERATE – tibolon i pro ženy s kontraindikací HRT?

Účinná látka tibolon, určená postmenopauzálním ženám pro zmírnění klimakterických symptomů a k prevenci osteoporózy, je u nás registrována již několik let. Výzkum prokázal její selektivní účinky…

Účinná látka tibolon (Livial, výrobce Organon), určená postmenopauzálním ženám pro zmírnění klimakterických symptomů a k prevenci osteoporózy, je u nás registrována již několik let. Pokračující výzkumy této látky prokázaly její selektivní účinky – estrogen tibolonu působí cíleně na mozek, kosti a vagínu, ale nikoli na endometrium a prsní tkáň. V prsech naopak potlačuje místní tvorbu biologicky aktivního estrogenu (tj. estradiolu), zabraňuje stimulaci prsní tkáně a při mamografickém vyšetření je tak patrná nižší denzita prsní tkáně než u žen s konvenční terapií.

Proto nyní ve světě probíhá studie LIBERATE, která zkoumá možnost, zda je tato látka vhodná k terapii i pro ženy s klimakterickými potížemi, kterým byla dosud jakákoli hormonální substituční léčba obsahující estrogeny kontraindikována – tj. pro ženy s pozitivní rodinnou anamnézou či s probíhající nebo skončenou léčbou karcinomu prsu.


Výzkum léku hledá ženy po rakovině prsu v menopauze

Jde o multinacionální, multicentrickou, randomizovanou, dvojitě slepou a placebem kontrolovanou studii, které se účastní 180 odborných center z 26 zemí světa a mělo by se jí účastnit 2600 žen s diagnózou karcinomu prsu v uplynulých pěti letech a s klimakterickými obtížemi.

Studie byla započata v červnu 2002, Česká republika do ní vstoupila 1. ledna 2003, ukončena bude roku 2008.

(sus), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!