Studie: Nebulizovaný budesonid je pro astmatické děti bezpečný

Užívání inhalační suspenze budesonidu není u dětí-astmatiků spojeno se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků. Vyplývá to z výsledků, které publikoval dr. Staney J. Szefler z National Jewish Medical and Research center v Denveru (USA) v červencovém vydání časopisu Annals of Allergy, Asthma and Immunology…

.

Podle Szeflera může být užívání nebulizátorů u dětí částečně omezeno jednak nižší schopností koordinace, jednak tím, že chybí volní kontrola respirace.

Ke zjišťování bezpečnosti inhalační terapie budesonidem u astmatických dětí mladších 18ti let použili autoři informace z databáze firmy AstraZeneca.

DÁLE ČTĚTE:
Odezva na inhalační albuterol během noční ataky
Astmatické symptomy přetrvávají i v průběhu dospívání

Analyzovali data ze tří randomizovaných, dvojitě slepých studií, které proběhly v USA a ze čtyř otevřených studií. Dále použili data z pěti studií mimo území USA. Celkově bylo hodnoceno 1700 pacientů.

Výsledky

Nebylo zaznamenáno vyšší riziko vzniku zadní subkapsulární katarakty, orofaryngeálních onemocnění či infekcí. Nevyskytla se signifikantní adrenalinová suprese. Ve dvou z pěti studií se objevil mírný rozdíl v krátkodobé rychlosti růstu mezi dětmi užívajícími budesonid a těmi, které ho neužívaly.

Závěr

Užívání inhalačního budesonidu v doporučovaných dávkách je u dětí s astmatem bezpečné a dobře tolerované jak v krátkodobé tak i dlouhodobé léčbě.

Zdroj: Ann Allergy Asthma Immunol 2004, 93:83-90

Více o práci S. J. Szeflera najdete na jeho oficiální stránce

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!