Studie USA: V zimě zhoršuje astma nachlazení, ne výfukové plyny

Výfukové plyny nejsou příčinou, proč se astma v zimě u mnoha pacientů zhoršuje. Podle studie Národního židovského zdravotnického a výzkumného střediska za to může kašel a rýma. Studie provedená mezi školáky v Denveru prokázala, že infekce dýchacích cest zdvojnásobují pravděpodobnost zhoršení astmatu…

DENVER – Přesto však může v létě znečištění vzduchu zdravotní obtíže vyvolat také.

Výsledky studie byly zveřejněny v posledním čísle časopisu Journal od Allergy and Immunology.

Jak prohlásil vedoucí výzkumného týmu Erwin Gelfand, skutečnost, že infekce horních cest dýchacích mohou způsobit potíže, již byla známa. Poslední výsledky, zachycující souvislost se znečištěním vzduchu, však prý byly přesto překvapivé.

„Přesné pozorování dětí nám umožnilo vyčlenit ty faktory, které by jinak klamně poukazovaly na rozhodující vliv znečištění vzduchu,“ uvedl Gelfand.

Jeho tým sledoval 147 dětí ve věku šest až dvanáct let po dobu tří po sobě následujících zim v Denveru, kdy bylo znečištění vzduchu nejsilnější. Byla registrována častost astmatických symptomů a hospitalizací, dále byla zaznamenávána měření plic, užívání léků a počet infekcí horních dýchacích cest.

Při analýze hodnot šesti faktorů znečišťujících vzduch, jako jemné částice prachu, ozón a oxid uhelnatý, nebyla údajně prokázána žádná souvislost se závažností astmatu.

Každodenní astmatické symptomy jen málo souvisely s vyššími hodnotami ozónu.

Pokud infekce dýchacích cest zdvojnásobila pravděpodobnost zhoršení onemocnění, vzrostla pravděpodobnost výskytu astmatických symptomů více než čtyřnásobně.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!