Studie zkoumá vliv včasné defibrilace u pacientů se zástavou srdce

Pacienti se zástavou srdce, kteří byli resuscitováni pomocí přenosných defibrilátorů, se mohou dožít stejného věku jako pacienti s podobnou srdeční poruchou, kteří zástavu srdce nikdy neprodělali…

Tato zjištění potvrzují již dřívější myšlenku, že přenosné defibrilátory by měly být součástí každodenního vybavení policistů a středního zdravotnického personálu.

Obsluha přenosných defibrilátorů je přitom jednoduchá a tyto přístroje se stále častěji objevují v amerických nákupních střediscích, na letištích a na dalších místech.


Více o defibrilaci:
Společná pracovní skupina pro kardiopulmonální resuscitaci (SPS KPR)

Výsledky studie výzkumíků z Mayo Clinic v Minnesotě přineslo úterní vydání časopisu The New England Journal of Medicine. Zpráva uvádí, že i minutové opoždění při aplikaci defibrilátoru může ohrozit pacientův život. Studie sledovala po dobu deseti let (1990 – 2000) zdravotní stav 200 osob, které byly včas resuscitovány pomocí defibrilátoru mimo nemocnici.

V roce 1990 zavedla policie v distriktu Olmsted program, který měl zajistit včasnou resuscitaci pacientů právě pomocí těchto přístrojů. 42 procent těchto pacientů se dožilo propuštění z nemocnice a téměř nikdo z nich neměl trvalé neurologické potíže.

I když tato čísla neznějí příliš optimisticky, před zavedením policjeního programu v Minesotě přežilo pouze 28 procent pacientů. Tradiční míra přežití osob, které prodělaly zástavu srdce mimo nemocnici, je přitom pouze tři až deset procent. S rozstoucí dostupností přenosných defibrilátorů se však šance těchto pacientů zlepšují.

„Tato studie ukazuje, že včasná defibrilace nejen zachraňuje život, ale také umožňuje návrat do normálního života,“ uvedl šéf výzkumného týmu Roger D. White.

ZDROJ:

Cardiac arrest survivors do fairly well: study

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz, 1.7. 2003

Ohodnoťte tento článek!