surfování internetem

Národní lékařská knihovna

Internet je pro zdravotníky mj. zajímavý i tím, že umožňuje vyhledávat v informačních zdrojích uložených na serverech lékařských knihoven. Příkladem je světoznámá databáze MEDLINE Národní lékařské knihovny USA (www.nlm. nih.gov), kde počet přístupů ve vyhledávacím systému PubMed se během roku 1998 zdvojnásobil z 35 na 70 tisíc uživatelů denně.

Mnohé informace lze dnes získávat i na webových stránkách našich knihoven, především lékařských fakult. Své informační zdroje zpřístupňuje na internetu od roku 1995 i Národní lékařská knihovna v Praze (NLK, http://www.nlk.anet.cz).

Její domovská stránka je rozčleněna do 11 kapitol. Základní informace zahrnují obvyklé údaje poskytované knihovnami čtenářům: přehled služeb, otevírací doba, ceník poplatků a služeb, telefonní seznam a e-mailové adresy pracovníků, historie NLK apod.

Nejvýznamnějším informačním zdrojem jsou elektronické katalogy a soupisy, z nich na prvním místě souborný katalog zahraničních lékařských periodik v ČR a SR a katalog fondů NLK. Přátelské prostředí integrovaného knihovnického systému ALEPH, v němž jsou záznamy uspořádány, umožňuje rychlé a spolehlivé vyhledávání. K objednávkám publikací NLK, rešerší či xerokopií článků z časopisů ve fondech NLK i z časopisů v ČR nedostupných (služba JASON) slouží elektronické formuláře.

V kapitole Elektronické produkty NLK jsou dostupné plné texty dokumentů, například anglicko-česká verze tezauru Medical Subject Headings, postgraduální témata anesteziologie a resuscitace aj. Zvláštní místo na stránkách NLK zaujímají obrazové informace – zdařilé ukázky exponátů Zdravotnického muzea i historických knih ve fondu NLK.

Specifickým problémem pro editory webových stránek je vytváření a hlavně aktualizace odkazů na informační zdroje mimo vlastní knihovnu. Právě ty umožňují jedinečnou orientaci lékaře ve speciální tematice oboru. Stránky NLK obsahují velkou řadu odkazů na organizace a společnosti, fakulty, zdravotnická zařízení, medicínské servery, knihovny, nakladatelství apod. Ideální by ovšem bylo zpřístupnění seznamu informačních zdrojů podle oborů. O sestavení takové sbírky medicínských odkazů se s úspěchem pokusili již v roce 1995 pracovníci 2. lékařské fakulty v Praze (www.lf2.cuni.cz/projekty-/med_res/medical_resources.html), v součas-nosti jsou však nové odkazy vzhledem k značné odborné a časové náročnosti tohoto projektu doplňovány jen sporadicky. V těchto případech se tedy doporučuje využívat některý ze zahraničních medicínských serverů, na něž jsou na www stránkách NLK odkazy (například BioMedLink pod adresou http://biomednet.com).

Ohodnoťte tento článek!