surfování internetem

Purkyňova společnost má dvě adresy

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně nemá pouze jednu internetovou adresu, o které jsme psali v této rubrice v čísle 26 („Stránka ČLS JEP představuje hlavně časopisy“). Tato námi uvedená adresa http://www.clsjep.cz je skutečně určena výhradně časopisům ČLS JEP. Obsahuje tedy jenom průvodní texty o společnosti a jejích nejdůležitějších činnostech. Hlavní internetová stránka společnosti se však nachází na adrese http://www.cls.cz (na obrázku). Na tento omyl, za který se omlouváme čtenářům i lékařské společnosti, nás upozornila PhDr. Michaela Malinová, vedoucí nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP.

Obě adresy jsou navzájem prolinkovány. Hlavní adresa pak obsahuje stručně pojaté Základní informace (Poslání ČLS JEP, Orgány, Pocty a ceny, Odborné projekty vč. mezinárodní spolupráce, Organizační složky, Sekre-tariát společnosti včetně nakladatelského a tiskového střediska a Kongresového střediska) a Aktuální informace (Standardy léčebné a diagnostické péče – pouze seznam 137 modelových standardů, nikoliv jejich texty, Zpráva o 5. sjezdu delegátů ČLS JEP, Nově zvolené orgány).

K časopisecké adrese M. Malinová uvádí: „V podstatě je databázovým programem, který za kalendářní rok pozře elektronicky zpracované české i anglické imprimované souhrny z více než 180 řádných čísel časopisu a několika supplement, přičemž staré souhrny archivuje. Taková aplikace vyžaduje vlastní hardwarovou i softwarovou základnu, a proto funguje na samostatné doméně. K dnešnímu dni obsahuje program více než tři tisíce souhrnů. Podstatou programu není samotná jejich dostupnost, ale systém jednoduchého i složitého vyhledávání (podle jmen autorů, klíčových slov a dalších parametrů) nejen v jednotlivých titulech, ale napříč celou produkcí ČLS JEP. Cílem je urychlení vyhledávacích činností a snadnější obstarání plnotextového znění uživatelem požadovaného článku v papírové podobě.“

Své vlastní webové stránky mají také některé z odborných společností, které ČLS JEP zastřešuje. O nich, stejně jako o dalších adresách českých i zahraničních vědeckých, lékařských a zdravotnických institucí, chceme v www.Zdraví.Euro.cz postupně informovat. Protože je však internet bezbřehým a ne vždy přehledným zdrojem informací, uvítáme tipy, věcná doplnění či vlastní postřehy našich čtenářů (kontaktní e-mailová adresa: cikrt.tomas@istrategie.cz).

Ohodnoťte tento článek!