Švédské transplantace dělohy získaly české ocenění

Tým prof. Brannstroma

Letošní cena České transplantační nadace ocenila švédského lékaře, který provedl sérii operací dělohy 11 žen, z nichž čtyři otěhotněly a donosily zdravé děti.

Výroční cenu České transplantační nadace (Karla Pavlíka) za rozvoj transplantační medicíny za rok 2014 obdrží švédský lékař, profesor Mats Brännström. Prestižní ocenění českým i zahraničním vědcům, kteří mimořádným způsobem přispěli k rozvoji transplantologie, uděluje každoročně Česká transplantační nadace. Letošní laureát Mats Brännström získá ocenění za sérii transplantací dělohy u 11 žen, které vedl v roce 2013. Čtyři pacientky s transplantovanou dělohou následně otěhotněly a jako první na světě donosily zdravý plod. Ocenění bude předáno dnes večer v historické aule pražského Karolina.

Prof. Mats Brännström je vedoucím lékařem Kliniky porodnictví a gynekologie Sahlgrenska Academy Univerzity v Göteborgu ve Švédsku. Myšlenkou transplantace dělohy se zabývá již od roku 1988, kdy musel pacientce, které byla odstraněna děloha se zhoubným nádorem, vysvětlit, že už nikdy nebude mít děti. A to i přesto, že měla funkční vaječníky, vajíčka i hormony. Transplantace dělohy má před sebou rozsáhlé uplatnění. Podle odhadu by mohla pomoci 3 až 5 % neplodných žen, ať již dělohu vůbec nemají, nebo je z hlediska reprodukce nefunkční.

Česká transplantační nadace na podporu dárcovství a transplantací orgánů byla založena v roce 1992. Výroční cenu českým i zahraničním vědcům za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje transplantační medicíny uděluje od roku 1998, tedy 17 let. Zabývá se rovněž podporou vzdělávání odborníků v tomto oboru. Mezi dříve oceněné laureáty patří například MUDr. Bohdan Pomahač, který jako první provedl transplantaci celé tváře ve Spojených státech, prof. Raimund Margreiter z rakouského Insbrucku, jenž se zasloužil o rozvoj multiorgánových transplantací či prof. Paul Terasaki z Los Angeles, který položil základy transplantační imunologie.

Seznam laureátů Výroční ceny České transplantační nadace od roku 1998

2013 – Josep Maria Grinyó, MD, PhD., Španělsko; za experimentální výzkum v oblasti diagnostiky onemocnění, dialýzy a transplantací ledvin

2012 – doc. MUDr. Ivo Matl a doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc., ČR; za podíl na vývoji originálního českého léku cyklosporinu A, který potlačuje imunitu u příjemců transplantovaných orgánů

2011 – Bohdan Pomahač, MD, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA; za provedení první transplantaci celé tváře ve Spojených státech

2010 – prof. Raimund Margreirer, Insbruck, Rakousko; za rozvoj multiorgánových (clusterových) transplantací

2009 – prof. Bernard Charpentier, Paříž, Francie; za zdokonalení imunosupresivní léčby nemocných po transplantacích a nemocných s autoimunními chorobami

2008 – Dr. Rafael Matesanz, Madrid, Španělsko; za implementaci unikátního „španělského modelu“ odběrů orgánů zemřelých dárců

2007 – prof. Dr. Paul Terasaki, UCLA, Los Angeles, Kalifornia; za objevení významu křížové zkoušky pro hyperkautní rejekci štěpu a za práce o humorální rejekci

2006 – prof. Dr. Maurice Slapak, CBE, Bristol, Velká Británie; za založení tradice „Světových her nemocných s transplantovanými orgány“

2005 – prof. Pekka Häyry, Md, PhD., Helsinky, Finsko; za odhalení zákonitostí chronické nefropatie (rejekce) transplantované ledviny

2004 – prof. Dr. Ferdinand Mühlbacher, Vídeň, Rakousko; za snahu o integraci transplantačních programů v zemích celé Evropy

2003 – prof. MUDr. Jaroslav Hejnal, DrSc., Praha, ČR; za podíl na první úspěšné transplantaci ledviny v Československu a za zavádění transplantační léčby v dalších evropských zemích

2002 – prof. Dr. Med. Gerhard Opelz, Heidelberg Univerzity, Německo; za založení a za analýzy výsledků celosvětového transplantačního registru „Collaborative Transplant Study“

2001 – prof. Jean-Michel Dubernard, Md., PhD., Lyon a prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc., Praha, ČR; za provedení prvních úspěšných transplantací slinivky břišní v Evropě a v Československu

2000 – doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc. a prof. MUDr. Vladimír Kočandrle, DrSc., ČR; za přípravu a provedení první úspěšné transplantace ledviny v Československu

1999 – MUDr. Pavol Iványi, DrSc., ČR/Nizozemsko; za zásadní podíl na objasnění struktury a funkce lidských leukocytárních antigenů (HLA)

1998 – prof. Dr. Med. Peter Neuhaus, Phd., Freie Universität, Berlin, Německo; za vydatnou spolupráci při zahájení českého programu transplantací jater v IKEM v roce 1995

Zdroj: Česká transplantační nadace

Ohodnoťte tento článek!