Svět potřebuje další čtyři miliony zdravotníků

Svět potřebuje alespoň čtyři miliony pracovníků ve zdravotnictví navíc, aby v příštích deseti letech došlo ke zlepšení zdravotního stavu lidí v rozvojových zemích. Uvádí to studie Joint Learning Initiative v rámci Světové zdravotnické organizace otištěná v časopise Lancet…

Jen oblast subsaharské Afriky by potřebovala nejméně milion zdravotníků, kteří by pomohli v boji s virem HIV, nemocí AIDS, malárií a tuberkulózou.

Větší hustota zdravotníků by pomohla také snížit některé typy mortality, především dětskou úmrtnost.

ZDROJ:
World 'short of health workers'

Subsaharská Afrika má v porovnání s evropskými státy jen desetinu zdravotníků. A například Itálie má padesátkrát více zdravotníků na jednoho obyvatele než Etiopie.

Jedním z důvodů malého počtu zdravotnického personálu je to, že vyspělé národy lákají tamní zdravotníky za lepšími výdělky pryč.

Nejvíce postiženy jsou chudé země, kde panují politické spory. Tyto oblasti potřebují naléhavě pomoc ze zahraničí, uvádí zpráva.

Lékařů z Malawi pracuje v britském Manchesteru více než v samotném Malawi. Od doby nezávislosti v Zambii odešlo do zahraničí celkem 550 tamních lékařů z 600.

V současné době pracuje ve zdravotnictví na celém světě odhadem 100 milionů lidí; z toho 24 milionů jsou lékaři a zdravotní sestry, zbytek tvoří ostatní pracovníci a dobrovolníci.

Lincoln Chen z Harvardské univerzity, který je spoluautorem této studie uvedl, že je jednotlivé země by měly vypracovat strategii, jak podpořit řešení tohoto problému.

„Téměř všechny rozvojové země mají nedostatek pracovníků ve zdravotnictví, nefunguje tu distribuce léků a materiálu, panují tu špatné pracovní podmínky. Tento problém není možné podcenit. Je potřeba dokončit rozpracovaný program z minulého století.“

Mluvčí organizace UNICEF poukázal na to, že řešením není pouhé navýšení počtu pracovníků.

„Je potřeba zlepšit povědomí, komunikaci a vzdělávání. I místní lidé by mohli být poučeni o tom, jak poskytnout některé zdravotní ošetření. Zdravotnický personál je k ničemu, pokud lidé nevědí, že tam je,“ uvedl Damian Personnaz.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!