Světlo vyvolává v mozku plodů elektrické impulsy měřitelné MEG

Plody reagují na světelný paprsek dopadající na břišní stěnu matky zvýšenou mozkovou aktivitou. Německo-americký výzkumný tým měřil tyto vizuálně vyprovokované mozkové impulsy pomocí MEG…

Plody reagují na světelný paprsek dopadající na břišní stěnu matky zvýšenou mozkovou aktivitou. Německo-americký výzkumný tým měřil tyto vizuálně vyprovokované mozkové impulsy neinvazivní metodou – magnetoencefalografií. Výzkumníci předpokládají, že tak dosáhnou zlepšení v rozpoznávání poškození mozku (Lancet 2002; 360: 779–80).

Skutečnost, že plody reagují na akustické a optické signály, je dávno známá. Rovněž neinvazivní metody registrace mozkových signálů jako je magnetoencefalografie (MEG) jsou od poloviny 80. let k dispozici. Teprve citlivější technika umožnila skupině kolem Curtise Loweryho z arkansaské university v Little Rock a Hubertu Preißlemovi z univerzity v Tübingenu poprvé zachytit reakce na tak slabé světelné impulsy, jaké odpovídají jedenáctině intenzity slunečního záření během slunečního dne.

K měření signálu v mozku plodu byla použita nová metoda, kterou výzkumníci nazvali SARA – „SQUID Array for Reproductive Assessment“. SQUID je akronymum pro „Superconducting Quantum Interference Device“, což je přístroj, jenž měří normální změny v magnetickém poli pomocí supravodiče, který je chlazený tekutým heliem. Metoda SARA je založena na speciálním uspořádání několika SQUID sond směřujících k plodu.

Matka při měření sedí. Na břicho má přiloženou konkávní sondu vybavenou minimálně 151 zabudovanými senzory, které pomocí SARA registrují proudy v mozku plodu. Vyšetření probíhá v magneticky odstíněném prostoru. Světelné dráždění je na břicho aplikováno LED lampou. Během šesti minut vědci vyslali 180 světelných záblesků.

Plod zachycuje světelné paprsky patrně zrakem. Vjem nebo reakce pohybem očí vyvolává v mozku neuronální aktivitu, kterou SARA zaznamenává. Zatím bylo touto metodou testováno deset plodů se zdravým mozkem v gestačním věku 28 až 36 týdnů.

Pouze u čtyř z deseti případů byl změřen vizuálně evokovaný signál. Je možné, že ostatních šest plodů právě spalo nebo se během vyšetřování dívalo jiným směrem, domnívá se Lowery. Neurolog si je jistý, že sériová vyšetření by byla spojena s větším počtem výsledků. Kdyby se však tímto postupem nedařilo evokovat reakci plodu, existují další možnosti stimulace jako například akustické signály (řeč matky normální intenzity), vibrace nebo též magnetické stimuly.

Plánovány jsou i lepší světelné signály např. laserové paprsky. Kromě toho může být mozková aktivita vyšetřována funkční jádrovou spinotomografií. O neurologickém klinickém využití metody můžeme zatím jen spekulovat. Výzkumníci doufají, že tímto vyšetřováním získají nové poznatky týkající se vývojových neurologických poruch. Pomocí SARA může být zaznamenávána i srdeční činnost plodu i děložní kontrakce matky. V tomto směru existují však již jednodušší a méně nákladné postupy.

Související odkazy:

Článek v Lancetu

Článek – National Institute of Neurological Disorders and Stroke

Co je to magnetoencefalografie? (německy)

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!