Světová banka: HIV způsobí ekonomický kolaps v Africe

Světová banka varuje: v Africe nastane během tří generací vlivem smrtelného viru HIV zhroucení ekonomiky. Banka odhaduje, že HDP v Jižní Africe klesne do konce století o polovinu. V roce 1990 bylo v JAR jedno procento HIV pozitivních lidí, dnes jejich počet vyšplhal už na dvacet procent…

MADRID –

Virus HIV má neblahý vliv na celou africkou ekonomiku. Dětem se nedostává potřebného vzdělání, díky kterému by se mohly poté zařadit do pracovního procesu. Nemoc nadto osudově ochromuje schopnost starší generace předávat svým dětem nabyté znalosti, upozorňuje El País.

Virus HIV ročně zpomalí růst HDP v Africe o 0,3 až 1,5 procenta. Zpráva SB, na kterou se španělský list odvolává, však dnes už nehovoří o zpomaleném růstu, ale o jeho strmém poklesu, který kvůli hromadné nákaze čeká v dohledné době jihoafrické státy.

Nákaza, původně rozšířená hlavně mezi mládeží, postupně paralyzuje schopnost pracovat právě u té generace, která by měla vychovávat generaci nadcházející.

Osamělé děti se v životě nacházejí bez morálních, společenských a pracovních vzorů, které dříve poskytovala rodina. Děti nejsou schopny samy si platit studia, dokonce ani nevidí důvod, proč do školy chodit.

Například v Malawi museli kvůli úbytku učitelů, kteří zemřeli na AIDS, postavit za katedru starší schopné studenty.

Smrtelná nemoc decimuje dnes hlavně lidi v produktivním věku – AIDS proto znemožňuje účinnou fiskální politiku, což se odráží i na stále štíhlejších státních financích.

Epidemie rozšiřuje nepřekonatelnou ekonomickou a sociální propast mezi sirotky, kteří jsou vyloučeni ze vzdělávacího systému, a těmi šťastnějšími, jejichž rodina není virem stižena.

Zpráva SB dále upozorňuje, že dříve byla nemoc jen městským problémem, dnes však sužuje i venkov, na kterém stojí a padá africká ekonomika.

Ve státech, kde nákaza virem HIV není dosud tak alarmující, navrhuje SB zlepšit veřejnou politiku a více se věnovat osvětě, aby se šíření viru HIV zabránilo, protože „lék se prevenci nevyrovná“.

Tam, kde virus již zasáhl velkou část populace, je nutné (po zajištění dostatečného množství finančních prostředků) aplikovat nejvhodnější postupy péče o nakažené a poskytnout osiřelým dětem tolik potřebné vzdělání, cituje El País z dokumentu Světové banky.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!