Světový den Parkinsonovy nemoci

kalendář, datum

Ve středu 11. dubna si připomínáme Světový den Parkinsonovy nemoci. Pacienti s touto chorobou požádali premiéra Petra Nečase, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a členku Výboru pro sociální politiku, poslankyni PSP ČR Lenku Kohoutovou o pomoc při zvyšování povědomí veřejnosti o tomto nevyléčitelném onemocnění.

Předali jim rovněž kytici červených tulipánů jako mezinárodní symbol parkinsonismu.

Předseda Společnosti Parkinson Václav Fiedler v této souvislosti připomněl, že si lidé kvůli vnějším příznakům nemoci parkinsoniky často pletou s osobami pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Poměrně častá je také záměna s pacienty, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, při níž dochází k postupné demenci.

Parkinsonova nemoc je nevyléčitelným onemocněním centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk produkujících dopamin, látky zajišťující přenos signálů (neurotransmiter) mezi nervovými buňkami (neurony). Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně přestává kontrolovat svoje pohyby. Poruchy motorického systému se navenek projevují mimovolními pohyby, neovladatelným třesem nebo naopak naprostou ztuhlostí.

Současná lékařská věda zatím nedokáže tyto pacienty vyléčit, řada preparátů však úspěšně zpomaluje postup onemocnění a tlumí jeho příznaky. Za zlatý standard léčby se považuje podávání aminokyseliny L-dihydroxy-fenyl-alanin, která se v mozku přeměňuje na chybějící dopamin.

Parkinsonova nemoc postihuje obvykle osoby starší 50 let, ale lékaři každý rok diagnostikují i několik případů třicátníků. V Evropě žije asi 1,6 milionu a ve světě přibližně 4 miliony parkinsoniků. V České republice choroba postihuje kolem 15 000 lidí.

Světový den Parkinsonovy nemoci si připomínáme v den výročí narození britského lékaře Jamese Parkinsona, který ji poprvé popsal v roce 1817.

Více informací na www.parkinson-cz.net

Ohodnoťte tento článek!