SZÚ: Dvě úmrtí neočkovaných dětí do 2 let na pneumokoky v roce 2015

V roce 2015 bylo dle statistik Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zaznamenáno 413 případů invazivních pneumokokových onemocnění (IPO). Celková nemocnost IPO tak stoupla z 3,2/100 000 obyvatel v roce 2014 na 3,9/100 000 obyvatel.

Jedná se tedy o více než 20% meziroční nárůst. Ze statistik zároveň vyplývá, že jak v kategorii dětí do 1 roku života, tak v kategorii do 2 let byla zaznamenána 20% úmrtnost. Přitom k úmrtí došlo jen u neočkovaných dětí. Ze statistik rovněž vyplývá, že v roce 2015 nedošlo ani k jednomu selhání vakcíny, tj. že by dítě onemocnělo sérotypem obsaženým v očkovací látce. Ohroženi IPO bývají nejvíce děti do 5 let, senioři a lidé s oslabenou imunitou.

Loňský rok byl již devátým, kdy byl sledován výskyt IPO v celorepublikovém programu surveillance* invazivních pneumokokových onemocnění. Zároveň byl šestým rokem, kdy bylo zavedeno pojišťovnami hrazené očkování dětí proti pneumokokům. Surveillance databáze spojuje data Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy a data programu EPIDAT sloužícího k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v ČR. V roce 2015 bylo do databáze nahlášeno celkem 413 případů IPO. Odborníci však předpokládají, že ne všechny případy IPO se podaří zachytit, skutečné číslo je tak nepochybně vyšší. Celková nemocnost IPO v roce 2015 stoupla na 3,9/100 000 obyvatel oproti 3,2/100 000 obyvatel v roce 2014.

Celková úmrtnost IPO meziročně rovněž vzrostla z 15,4 % v roce 2014 na 16,0 %, což v absolutních číslech představuje 66 úmrtí. Dvě z nich byla zaznamenána v kategorii dětí do 2 let věku, v obou případech se však jednalo o neočkované děti. Celková úmrtnost, tj. podíl zemřelých z celkového počtu nemocných, v kategorii dětí do 2 let věku dosahuje alarmujících 20 %. Ačkoli jsou vakcíny proti IPO hrazeny zdravotními pojišťovnami, klesá proočkovanost dětí proti pneumokokům. Podle odborníků přitom vysoká proočkovanost pomáhá chránit celou populaci, zejména pak seniory. Vysoká proočkovanost vede k tomu, že se děti stávají v menší míře zdrojem nákazy pro seniory a sérotypy obsažené ve vakcínách z populace postupně mizí.

Ohodnoťte tento článek!