Tabákový kouř zabíjí i nekuřáky, jak – a lze vůbec – je ochránit?

Podle zprávy Kalifornského úřadu na ochranu životního prostředí (California Environmental Agency) z roku 1997 zemře v souvislosti s tabákem v Kalifornii 147 až 251 nekuřáků z každého miliónu obyvatel. Přepočteno na Evropskou unii to znamená, že pasivnímu kouření každoročně padne za oběť 55 000 až 94 tisíc lidí. V Číně by stejný podíl představoval ohromující daň 185 000 až 317 000 životů. V ČR podlehne pasivnímu kouření…

ročně cca 120 osob.

Nebezpečný dým

Expozice pasivnímu kouření má dlouhodobý i okamžitý vliv na lidské zdraví. Tabákový kouř vdechovaný nekuřáky je směsí tisíců chemických látek. Bylo prokázáno, že nejméně 40 látek obsažených ve vdechovaném kouři při pasivním kouření způsobuje zhoubné bujení. V dýmu z tabáku je velké množství oxidu uhelnatého, plynu snižujícího schopnost krve dopravovat kyslík do tělesných tkání včetně životně důležitých orgánů, zejména srdce a mozku. Obsahuje i jiné látky přispívající k onemocnění srdce a cévní mozkové příhodě.

K bezprostředním účinkům patří podráždění očí, nosu, hrdla a plic. U nekuřáků, kteří jsou obecně citlivější na toxické účinky tabákového kouře než kuřáci, se mohou objevit bolesti hlavy, pocity nevolnosti a závrati, poruchy spánku atd. Pro astmatika může tabákový kouř představovat okamžité ohrožení vyvoláním záchvatu, většina uvádí v zakouřeném prostředí nevolnost až akutní potíže.

Ohrožené děti

Zranitelnost dětí je v souvislosti s pasivním kouřením zvláště závažným problémem ze zdravotních i etických důvodů. Dětské plíce jsou menší a jejich imunitní systém méně vyvinutý, čímž při vystavení kouři dochází mnohem snáze k rozvoji infekcí dýchacího ústrojí a středního ucha. Pasivní kuřáctví velmi podstatně zvyšuje riziko syndromu náhlé smrti kojenců, může souviset s vystavením tabákovému kouři v době nitroděložního vývoje nebo v důsledku pasivního kouření kojence.

Kouření těhotných žen a jejich vystavení účinkům pasivního kouření snižuje průměrnou hmotnost narozených dětí. Novorozenci s nízkou porodní hmotností mají zvýšené riziko různých zdravotních problémů a poruch duševního vyspívání, zpomalený intelektuální vývoj, změny v projevech chování atd.

Ženy, které kouří během těhotenství, ohrožují zdárný vývoj a růst plodu, častěji se u nich vyskytují samovolné potraty, úmrtí plodu i úmrtí novorozenců a jiné komplikace.

Děti dýchají rychleji než dospělí, takže vydýchají za stejnou dobu mnohem víc škodlivých chemikálií na kilogram tělesné hmotnosti. Mají také menší šanci odejít z místnosti plné kouře, i kdyby tak chtěly učinit – malé děti si vůbec neřeknou, mnohé děti mají problém se zeptat, zda mohou odejít, některým to nemusí být povoleno, i když o to požádají.

Každý rodič by si měl uvědomit, že pokud kouří v přítomnosti dítěte, nutí je pasivně inhalovat tabákový kouř a z děcka se stává pasivní kuřák, který trpí opakovanými záněty dýchacích cest, častějšími zánětlivými onemocněními plic a záněty středouší. Nosní sliznice a oční spojivky jsou drážděny prchavými látkami cigaretového kouře, ale i výpary těchto látek z oděvů, vlasů a dechu kuřáků, kteří v přítomnosti dítěte přímo nekouří.

Pracoviště bez kouře!

Pasivním kouřením jsou lidé ohrožení také na svém pracovišti, cigaretový kouř se rychle šíří kancelářemi, hotely, restauracemi a jinými uzavřenými prostory. Většina pracovníků není v pozici, která by jim dovolovala změnit pracovní prostředí, nebo opustit zaměstnání kvůli ochraně svého zdraví.

Usilujte o pracoviště bez kouře! Pokud se u vás dosud kouří, kontaktujte zaměstnanecké skupiny, vedení, vlastníky budov atd. a vysvětlete jim, že ze zákazu kouření na pracovišti budou mít prospěch všichni. Existuje mnoho dobrých důvodů, proč chránit zdraví zaměstnanců a vytvářet pracovní prostředí, v němž nejsou nuceni být pasivními kuřáky.

Jak se chránit

Jak se lze chránit před pasivním kouřením? Vlády mohou regulovat a zákonně zakotvit zákazy kouření na veřejných místech, vzdělávat obyvatelstvo ohledně nebezpečnosti pasivního kouření a podporovat ty, kdož si přejí s kouřením přestat. Zaměstnavatelé mohou iniciovat a prosadit zákaz kouření na pracovištích.

Rodiče mohou přestat kouřit doma a v autě zejména v přítomnosti dětí, a žádat totéž i od ostatních. Mohou se přesvědčit, že jsou děti během dne v prostředí bez tabákového dýmu. Každý může dát najevo členům své rodiny, spolupracovníkům a známým, že mu vadí, když kouří v jeho blízkosti.

Ať je to doma, v práci, ve škole, v restauraci, divadle nebo v baru, pasivní kouření prokazatelně ohrožuje zdraví mladých a dříve narozených ve všech zemích, bez ohledu na profesi či společenský stav.

Poradny pomohou

Ti, kdo se rozhodnou třeba při příležitosti Světového dne bez tabáku 31. května přestat kouřit, mohou se obrátit na poradny odvykání kouření. V Hradci Králové je zřízena při Krajské hygienické stanici, vedou ji lékař a sestra, odborní terapeuti v odvykání kouření, kteří na základě stanovení závislosti na nikotinu mohou doporučit mj. také vhodnou náhradní nikotinovou léčbu – předejde nepříjemným abstinenčním příznakům, které mohou při odvykání kouření nastat. Tato poradna pořádá kurs odvykání kouření, kam je možné se přihlásit. Pokud budete mezi prvními patnácti zájemci, je zde možnost obdržet náhradní nikotinovou terapii zdarma.

Máte-li zájem o účast v kursu, obraťte se na adresu: Krajská hygienická stanice, Středisko podpory zdraví, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, tel. 049/5058111.

Hradecké noviny, 26.5.2001

Ohodnoťte tento článek!