Tandem Heart zachránil život prvnímu pacientovi

Lékaři z Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce probudili po téměř třech týdnech z umělého spánku pacienta, kterému jako prvnímu v České republice zachránil život unikátní přístroj Tandem Heart, určený k léčbě nemocných s akutní formou srdečního selhání…

50letý muž z Kladna, který nikdy předtím neměl problémy se srdcem, sem byl přivezen v neděli 9. ledna v šokovém stavu po infarktu, s totálně uzavřenou levou věnčitou tepnou.

„V takovém stavu by pacient nepřežil kardiochirurgický výkon, proto jsme ihned přistoupili ke katetrizaci, při které se podařilo částečně zprůchodnit ucpanou tepnu,“ říká MUDr. Petr Kmoníček, který zákrok provedl.

Lékaři pak pacientovi provedli tzv. balónkovou kontrapulzaci. Pacientův stav se však nadále zhoršoval a hrozilo úmrtí. Lékaři jej proto připojili na přístroj Tandem Heart, který pomáhá srdci aktivně.

„I když jsme to vlastně dělali poprvé, připojování netrvalo déle než hodinu,“ uvádí MUDr. Petr Neužil, CSc.

„Domníváme se, že díky rychlé katetrizaci nedoběhl kompletní infarkt, a proto i připojení k Tandem Heartu bylo úspěšné. Bez něj by pacient neměl žádnou šanci na přežití.“ Během 48 hodin se pacientův stav zlepšil natolik, že jeho srdce bylo schopné opět fungovat samostatně, a byl z Tandem Heartu bez komplikací odpojen.

Během dalších dnů dýchal pacient s pomocí ventilátoru, lékaři ho udržovali v umělém spánku a sledovali jeho oběhové parametry. „Ty se natolik zlepšily, že v průběhu tohoto víkendu jsme pacienta mohli odpojit od ventilátoru a nyní již dýchá spontánně,“ říká MUDr. Neužil.

Pacient stále zůstává na koronární jednotce, rehabilituje a činnost jeho srdce je nadále plně farmakologicky podporována. „Funkce srdce se zotavila na určitou úroveň, v případě nutnosti však budeme konzultovat další zákrok,“ upozorňuje MUDr. Neužil na fakt, že pacient ještě nemá úplně vyhráno.

Jak funguje Tandem Heart

Tandem Heart se skládá z řídící jednotky, která ovládá výkon další součásti přístroje – centrifugální pumpy, a z kanylovacích systémů.

V českém zdravotnictví jde o první přístroj, který se nezavádí během kardiochirurgického zákroku, ale jehož využití vyžaduje pouze perkutánní přístup.

K pacientovu srdci se tedy lékaři dostávají drobným vpichem přes kůži v oblasti třísla, kudy cévním řečištěm zavedou potřebné kanyly až k srdci. Kanyly jsou propojeny s mechanickou pumpou, podporující proudění krve, která je připevněna manžetou na pacientově stehně.

Řídící jednotka na samostatné konzoli, s níž je pumpa spojena kabelem, dokáže sama diagnostikovat stav nemocného a podle něj pumpu reguluje.

Tandem Heart není umělé srdce

V současné době existuje na světě škála takzvaných implantabilních mechanických podpor levé komory nebo obou komor. V České republice byla takováto podpora poprvé implantována v roce 2003 v IKEM.

Tyto přístroje se nemocným voperují během náročného chirurgického zákroku a představují „přemostění“ k dalšímu léčení.

„Napojení pacienta na Tandem Heart řeší ještě kritičtější, akutní stavy, při nichž by již nebylo voperování pro pacienta zvládnutelné,“ zdůrazňuje jedinečnost přístroje primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce profesor MUDr. Petr Niederle, DrSc.

Podporu tohoto přístroje je možné využívat několik dní až týdnů, během nichž se obnoví kvalita krevního oběhu, a tedy i stav organismu natolik, aby nemocný mohl podstoupit léčebný zákrok nebo se dočkat transplantace srdce.

Tandem Heart byl poprvé použit v roce 2001 v Lipsku a v Rotterdamu. Přístroj v Nemocnici Na Homolce je jediný svého druhu v republice, stál 3 miliony korun a nemocnici jej v květnu loňského roku darovala pacientka, která se na místním Kardiologickém oddělení léčila.

(red), www.Zdravi.Euro.cz

Zprávu sepsalo tiskové oddělení Nemocnice Na Homolce, které poskytlo také fotografie k článku

Ohodnoťte tento článek!