Telička: Lidé se přestali bát HIV

Evropský komisař Pavel Telička upozornil, že Evropa potřebuje větší osvětu a preveci proti AIDS. Povědomí lidí o nemoci se podle něj v poslední době uvolnilo. Mnoho lidí spoléhá na vývoj léků, byť pomáhají nemoc pouze zpomalit, ne však vyléčit. „Lidé se přestali bát, spoléhají na léky,“ řekl Telička…

BRUSEL – Návrat ke kvalitní osvětě a prevenci může přispět k odvrácení alarmujícího růstu počtu lidí nakažených virem HIV v Evropské unii, hlavně v její východní pobaltské části.

Podle evropského komisaře Pavla Teličky je nutné, aby se problém nemoci AIDS dostal zpět do popředí zájmu vlád zemí EU i veřejnosti, kde již byl v 80. letech.

„V minulých letech se velmi osvědčila osvěta a prevence,“ řekl Telička. Povědomí lidí o nemoci se uvolnilo. Mnoho lidí spoléhá na vývoj léků, byť pomáhají nemoc pouze zpomalit, ne však vyléčit. „Lidé se přestali bát, spoléhají na léky,“ konstatoval.

V Evropské unii je podle odhadů Evropské komise nakaženo kolem 1,4 milionu lidí. „Infekce HIV a nemoc AIDS není jen problémem Afriky, máme skutečně signály o počátcích epidemie v některých částech Evropy,“ řekl v Bruselu Telička.

Podle Evropské komise hrozí rozsáhlá epidemie v Bělorusku a na Ukrajině, čímž se nebezpečí nákazy zvyšuje i v zemích EU, které s nimi sousedí.

Šíření získaného syndromu selhání imunity i přístup nemocných k léčbě jsou přitom v různých částech Evropy rozdílné.

Zatímco například v Estonsku mělo v roce 2001 infekci kolem jednoho procenta obyvatel, v Lotyšsku to bylo 0,4 procenta. V zemích střední Evropy je situace stabilizovanější, řekl Telička.

Telička míní, že boj s nemocí zlepší i koordinovaný přístup ke zdravotnímu výzkumu a k jeho financování a také lepší využívání přidělených peněz.

EU například uvolnila 400 milionů eur přímo na výzkum nemoci, další peníze byly převedeny z oblastí vyčleněných pro jiné nemoci. Problematikou AIDS se bude zabývat konference, která se sejde 16. až 17. září ve Vilniusu.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!