Terapie využívající urychlené protony je výhodnější

V Praze se koná mezinárodní setkání radiobiologů, lékařů a fyziků věnované problematice využití urychlovačů částic… Léčba zhoubných nádorů pomocí ozařování se neobejde bez velmi nákladných zařízení. Proto se výzkum soustřeďuje do několika center a mezinárodní spolupráce je nezbytná…

Jedna z přednášek se konala 10. května i na půdě Všeobecné fakultní nemocnice v posluchárně kliniky ORL. Vystoupil zde Oliver Jäkel z German Cancer Research Centre v Heidelbergu s přednáškou věnovanou trendům v radioterapii zhoubných nádorů. Představil i klinická pracoviště vybudovaná u velkých urychlovačů. Např. pracoviště v Darmstadtu je vyhrazeno pro radioterapii třikrát 20 dnů v roce. Původně byla tato centra budována pro základní a aplikovaný výzkum na poli fyziky částic, medicínské využití řady z nich je až druhotné. Na akci vystoupil i prof. RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc. z Ústavu fyziky AV ČR s důkazy o tom, že terapie využívající urychlené protony je výhodnější než použití iontů uhlíku. Podle něj „většina pracovišť užívá protony, těžší ionty s největší pravděpodobností nepřinesou větší užitek.“

Prof. Lokajíček je první fyzik, který u nás začal pracovat na onkologickém pracovišti – v roce 1949 ve vinohradské nemocnici, později dlouhá léta působil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle jeho slov je radiobiologie „obtížný“ obor, především díky svému interdisciplinárnímu přístupu, kdy je nutné integrovat hluboké znalosti fyziky založené na složitém matematickém aparátu a rychle se rozvíjející biologie. (jp)

Ohodnoťte tento článek!