Testy na fibronektin určí, kdy je předčasný porod nepravděpodobný

Studie, kterou otiskl časopis American Journal od Obsterics and Gynekology, se zabývá problémem diagnostiky hrozícího předčasného porodu. Autoři analyzují spolehlivost testů na přítomnost fetálního fibronektinu v sekretu děložního hrdla, jehož zvýšená hladina může signalizovat ohrožení stávající gravidity.

O výsledcích výzkumu informovala agentura Reuters (Test Predicts When Preterm Delivery Is Unlikely)

Poslední výzkumy ukázaly, že tyto testy jsou spolehlivé pouze v případě negativních výsledků.

Do kontrolní skupiny bylo zahrnuto 46 gravidních žen. Negativní výsledky testů se potvrdily u 97 procent nastávajících matek, zatímco pozitivní výsledky testů (přítomnost fibronektinu ≥50 ng/ml) se potvdily pouze u 27 procent žen.

Autoři článku dále poukazují na to, že dnešní diagnostika hrozícího rizika předčasného porodu pokročila dále – zatímco dříve byly výsledky testů na fetální fibronektin k dispozici nejdříve po 24 hodinách, nový typ testů umožňuje určit přítomnost proteinu do šedesáti minut.

FETÁLNÍ FIBRONEKTIN:
Protein přítomný ve vaginálním sekretuv rané fázi těhotenství.S postupujícím těhotenstvímprotein mizí a objevuje seaž po 34. týdnu gravidity.Jeho přítomnost můžesignalizovat blížící se porod.

„S ohledem na výsledky této studie lze konstatovat, že pokud jsou výsledky testů na fetální fibronektin negativní, může se žena vrátit ke svému normálnímu dennímu režimu,“ uvedl výzkumný tým z University of Iowa Hospitale.

Tomáš Binder z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN k diagnostice rizika předčasného porodu již dříve pro Lékařské listy uvedl: „Diagnostikovat hrozící předčasný porod v dostatečném předstihu se na základě klinických příznaků nedaří. Je vytvořeno mnoho skórovacích témat, která mají stanovit riziko předčasného porodu. Pozitivní predikce těchto schémat je velmi nízká a pohybuje se na hranici 20 procent. Proto se hledá nějaký biochemický marker, který by signalizoval ohrožení stávající gravidity. V praxi se stanovuje E3 ve slinách (kritická hodnota je 2,1 ng/ml) nebo fetální fibrinektin v sekretu děložního hrdla (50 ng/ml). tyto testy vymezují rizikovou skupinu těhotných, která by měla být léčena. Limitující je cena, dostupnost, rychlost vyšetření a jejich vysoká senzitivita a nízká specifita.“

DÁLE ČTĚTE:
Pokroky v diagnostice a léčbě předčasného porodu
Předčasný porod\\

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!