Tvorba rezervy na opravu hmotného majetku

V minulých třech letech jsem se snažil vytvořit jakousi finanční rezervu na rekonstrukci ordinace tím, že jsem si nechal vypracovat od stavební firmy rozvahu ceny prací, které jsem hodlal dělat. Samozřejmě jsem žádnou rezervu nevytvořil, jak taky asi v tomto systému?

MUDr.Tomáš Rozsíval

Nicméně účetní mi každý rok dávala třetinu této částky do nákladů, a tím jsem si snížil daně. Letos jsem ovšem byl šokován, protože podle účetní musím vše najednou zdanit, protože jsem peníze neprošustroval. Takže nyní mne čekají daně na které nemám, zálohy na které nemám a jedna hrůzná životní zkušenost. Poradíte? Díky.

Ve Vašem případě se jednalo o tvorbu rezervy na opravu hmotného majetku dle §7 zákona 563/92 Sb. o rezervách. Touto rezervou je možné snižovat základ daně, avšak neprovede-li se oprava majetku v termínech stanovených zákonem, má rezerva Vámi popsané neblahé účinky. Z tohoto důvodu striktně rezervy používáme pouze v případech, kdy se majetek hodlá skutečně opravovat. Co se týče dodanění částky nevyčerpané a vytvořené rezervy – nevím, v jakých letech jste rezervu tvořil. Ze znění dotazu tak budu předpokládat, že jste začal tvořit v roce 2000. Rezervu jste pak tvořil v roce 2000 – 1/3 , 2001 – 2/3 a 2003 – 3/3. V tomto případě by v roce 2004 měla být zahájena plánovaná oprava. Nejzazší termín zahájení je však až rok 2005 (§7 odst. 5 zákona o rezervách) a tento rok je též rozhodný pro zrušení rezervy (s důsledky jejího dodanění). Jedinou radou, jak naložit s rezervou, je tedy zahájit v roce 2005 plánovanou opravu, která musí být dokončena (a rezerva vyčerpána) v roce 2006. Pokud prokazatelně v roce 2005 opravu nezahájíte, máte alespoň čas na šetření peněz na daňovou povinnost. Pokud jste rezervu začal tvořit již v roce 1999 , rok 2004 je pro Vás posledním rokem ve kterém jste měl zahájit opravu a tuto jste nezahájil, nezbývá Vám , než v roce 2004 rezervu rozpustit a dodanit. Pokud na platbu daní nemáte prostředky, můžete požádat o povolení splátek případně snížení záloh na daň. Pokud Váš záměr provádět opravu trvá a pouze se časově odsunul, můžete začít v roce 2004 tvořit novou rezervu s novým plánovaným začátkem opravy. Doporučuji však rezervu skutečně tvořit, t.j. prostředky ukládat a opravu provést. V opačném případě se budete potýkat se stejnými důsledky nevhodně provedené „daňové optimalizace“.

Ohodnoťte tento článek!