Účinek magnetické stimulace při léčbě farmakorezistentní deprese

Studie uveřejněná v Archives of General Psychiatry srovnává účinky vysokofrekvenční levostranné opakované transkraniální magnetické stimulace (HFL-TMS) , nízkofrenvenční pravostranné magnetické stimulace (LFR-TMS) a placeba při léčbě farmakorezistentní těžké deprese…

(Za farmakorezistentní osobu se v psychiatrii pokládá pacient, u kterého nezabírá léčba antidepresivy – to ani základní řada léků (TCA, SSRI), ani vyšší řada (IMAO A a B.)

Do randomizované studie bylo zařazeno 60 pacientů s těžkou depresí, kteří byli rozděleni do tří skupin – léčeni HFL-TMS, LFR-TMS a aplikace placebo terapie (pacient byl zaveden k přístroji, který mu byl umístěn nad příslušnou oblast, ale nebyl zapnut).

Účinek byl vyhodnocen po čtrnácti dnech a poté znovu po dalších dvou týdnech. Vyhodnocení bylo provedeno s použitím Montgomery-Asbergovy ratingové škály deprese (MADRS).

ZDROJ:
\\ Archives of General Psychiatry

První dva týdny byla studie dvojitě zaslepená, další dva týdny jednoduše zaslepená. Po čtrnácti dnech byl zaznamenán efekt ve dvou skupinách léčených TMS, MADRS se zvýšilo při HFL-TMS o 13,5% , při LFR-TMS o 15%, v placebo skupině bylo zvýšení MADRS o necelé 1%.

Po dalších dvou týdnech došlo k dalšímu zlepšení, a to hlavně ve skupině LFR-TMS, kde MADRS bylo sníženo o téměř 40%.

Z výsledků vyplývá, že k léčbě, která má mít klinicky významný účinek, je třeba nejméně 4 týdny aplikace rTMS (repetitivní transkraniální magnetická stimulace).

Počáteční vysoká psychomotorická aktivita je prognosticky příznivý faktor.

Obě léčby se ukázaly oproti placebo terapii jako účiné, nicméně při rozhodování o počáteční TMS strategii se ukázala jako vhodnější 4 týdenní aplikace LFR-TMS.

Transkraniální magnetická stimulace (TMS)
TMS – magnetické vlnění na bázi indukční cívky působí přísně selektivně v oblasti kůry mozku. Při zákroku dochází ke stimulaci mozkových center magnetickým polem „na dálku“, tedy přes kůži hlavy a přes lebku. Žádná část aparatury se nedostává s mozkem do přímého kontaktu.
Oproti tomu ECT (elektrošoky) působí prakticky na celý mozek, při aplikaci bilaterální, nebo poloviny při aplikaci unilaterální (bilat. se používá při těžším onemocnění), zákrok se provádí v celkové anestezii a navozené svalové relaxaci (pro zabránění fraktur)

Lenka Kasíková, www.Zdravi.Euro.cz, 2.12. 2003

autorka je spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!