Unikátní technologie zubních implantátů poprvé v Praze

stomatologie, zubař

Implantologické centrum Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze má novou technologii pro zhotovení náhrad na zubní implantáty. Postup má výrazně zpřesnit a zkrátit dobu při zhotovování můstků na zubní implantáty.

„Díky novému přístroji mohou stomatologové část protetické práce namísto v laboratoři udělat přímo v ústech pacienta,“ uvedl přednosta kliniky doc. René Foltán.

Nové centrum

S novým přístrojem budou pracovat odborníci v nově zřízeném Implantologickém centru stomatologické kliniky, které je zaměřeno na moderní technologie a přístupy v léčbě chybějících zubů. „Nová technologie otevírá i další možnosti pro vědecký výzkum přesnosti zubních náhrad,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo. Doplnil, že možnost naučit se s přístrojem pracovat budou mít také studenti zubního lékařství 1. LF. K dispozici jim budou i další technologie, které lékaři v Implantologickém centru Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN používají.

Zubní implantáty, většinou titanové šrouby, které se zavádějí do čelistní kosti, nahrazují kořen vlastního zubu. Poté, co se implantát do kosti vhojí, což normálně trvá dva až tři měsíce, se na něj zhotovuje pilíř – nástavba a následně fixní nebo snímatelná protetická práce. Díky bioaktivní úpravě povrchů implantátů se dnes mohou některé z nich již okamžitě zatížit – tzn. ihned po zavedení implantátu do kosti na něj lze zhotovit provizorní, ale i definitivní můstek.

Klasický postup pro vytvoření takové zubní náhrady znamená nejprve vytvoření otisků situace v ústech, laboratorní výrobu modelů a zhotovení náhrady na modelu. Teprve poté se náhrada v ordinaci vyzkouší pacientovi a upevní. Při tomto procesu mohou někdy vzniknout určité nepřesnosti a chyby, vedoucí v důsledku až k funkčnímu či estetickému selhání náhrady. Navíc i výroba provizorních náhrad si žádá určitý čas – obvykle 1až 2 dny.

Konstrukce přímo v ústech

Výhoda nové technologie WeldOne spočívá v tom, že zubní lékař nemusí zhotovovat otisky, ale titanovou konstrukci jako základ zubní náhrady vytvoří přímo v ústech pacienta. Na implantáty zavedené do kosti našroubuje speciální pilíře, které propojí titanovým drátem a přesně v daných místech svaří pomocí nového přístroje. Celou tuto nově vzniklou konstrukci sejme a odešle do laboratoře.

„Během hodiny je laborant schopný na ni vytvořit umělé zuby z kompozitní pryskyřice. Poté se tato konstrukce pacientovi upevní v ústech,“ vysvětluje vedoucí lékař Implantologického centra Jaroslav Valach. V současné době je jediný v ČR, kdo má potřebné odborné školení a může s tímto přístrojem zacházet. Nová technologie podle něj velmi zpřesňuje a zrychluje výrobu zubní náhrady. Největší využití bude mít podle něj při zhotovování rozsáhlých prací v bezzubých čelistech či při výrobě větších můstků, ať už provizorních či definitivních.

Přednosta kliniky Foltán upozornil, že zubní implantáty jsou sice nejlepší způsob, jak nahradit chybějící zuby, ale mají nevýhodu v tom, že tuto léčbu zdravotní pojišťovny nehradí. Cena jednoho implantátu i s korunkou se pohybuje na různých klinikách od 16.000 do 30.000 korun. Na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN je stanovena na 19.890 korun. Cena za vytvoření zubů v bezzubé čelisti zde stojí zhruba 100.000 až 150.000 korun.

Ohodnoťte tento článek!