Útok na dětskou obrnu

V Kodani se nedávno slavil unikátní úspěch globálního zdravotnictví. Nezávislá komise totiž stvrdila, že v padesáti jedné členské zemi WHO se podařilo vymýtit poliomyelitidu, tj. dětskou obrnu. Klíčem k úspěchu bylo…

Clare Shortová, Eveline Herfkensová a Hilde F. Johnsonová o nezbytnosti pokračovat v podpoře mezinárodního programu.

V Kodani se nedávno slavil unikátní úspěch globálního zdravotnictví. Úspěch, který je důkazem, že rozvojová pomoc funguje a že nejlépe funguje ve spolupráci. Nezávislá komise totiž stvrdila, že v padesáti jedné členské zemi Světové zdravotnické organizace se podařilo vymýtit poliomyelitidu, tj. dětskou obrnu.

Evropa, Severní a Jižní Amerika plus Čína a tichomořské pobřeží pokrývají dohromady více než polovinu všech zemí světa a více než 3 miliardy lidí, kteří se už nemusejí této zákeřné, paralyzující choroby obávat. Vůle zbavit svět dětské obrny byla vyzdvižena také na nedávném kanadském summitu zemí G8.

Dosavadní úspěchy programu dokazují, čeho všeho lze dosáhnout při efektivním využití jednoduchých technologií a postupů. Klíčem k úspěchu bylo úzce koordinované úsilí partnerů ze soukromého i veřejného sektoru s cílem podat vakcínu proti dětské obrně každému dítěti do pěti let věku.

Mezinárodní dárci a agentury OSN navázaly úzkou spolupráci s vládami států celého světa a přesně sepsaly a spočítaly potřebu masivních imunizačních kampaní, jež měly zasáhnout stovky milionů dětí. Globální iniciativa za vymýcení dětské obrny (GPEI) jen v loňském roce dodala 575 milionům dětí v 94 zemích na dvě miliardy dávek vakcíny.

V každé zemi byla každá imunizační kampaň pečlivě naplánována ve spolupráci s partnerskými institucemi, mj. ministerstvy zdravotnictví, Světovou zdravotnickou organizací, UNICEF, dalšími agenturami OSN, veřejně prospěšnými organizacemi jako Rotary International a představiteli dárcovských vlád, soukromého sektoru a nevládních organizací.

Rozpočet počítal s každým detailem – počínaje počtem bicyklů a loděk, jimiž se očkovací látky dostávaly do jinak nepřístupných oblastí, a konče například lednicemi a chladicími boxy, nezbytnými k udržení účinku vakcíny, včetně napájecích baterií. Díky úzké spolupráci se vakcína proti poliomyelitidě dostala i k těm nejchudším z nejchudších, i k dětem žijícím na větrem ošlehaném ostrově uprostřed řeky Kongo, i ke kojencům z bezejmenných uliček indického Dillí.

Globální iniciativa za vymýcení dětské obrny podporuje také dosud nevídanou preventivní činnost v oblasti národního zdravotnictví, jejímž cílem je zdolat poslední ohniska této nemoci v jižní Asii a částech Afriky. Pracovníky v Afghánistánu a Pákistánu nedokázala odradit ani nejistota, která přišla po teroristických útocích z 11. září, a odočkovali v průběhu září a listopadu loňského roku 35 milionů svých dětí. Hlavy afrických států osobně odstartovaly kampaně proti dětské obrně v několika zemích najednou, kde se během pár dnů podařilo imunizovat desítky milionů dětí.

Investování finančních prostředků, politického odhodlání a technických strategií přináší výsledky. V roce 1988, kdy byl tento ctižádostivý program zahájen, poliomyelitida denně paralyzovala více než tisíc dětí ve 125 zemích. V loňském roce na následky dětské obrny ochrnulo už jen 480 dětí z několika oblastí v deseti zemích. To znamená snížení o 99,8 %. Ale 480 dětí je pořád hodně.

Uchránit děti před utrpením, které dětská obrna přináší, je obrovský úspěch, ale přínos pro zdraví obyvatel naší planety je ještě větší. Díky globální síti poliolaboratoří mají země světa přístup k nejpropracovanějšímu systému sledování nemocí na světě. Zdravotnická ministerstva na celém světě byla vybavena znalostmi, mapami a personálem a naučila se spolupracovat s miliony dobrovolníků.

Z globálního pohledu investování do eradikace poliomyelitidy pomáhá všem. Až svět shodí přítěž dětské obrny, budeme se cítit mnohem bezpečněji, poněvadž virus nebude odkud zavléci. Jde opravdu o vážnou věc: Vždyť ještě loni bylo obrnou postiženo několik dětí v Bulharsku, kam byla nákaza zavlečena z Indie. Abychom stoprocentně ochránili každé dítě na světě, musí být dětská obrna vymýcena globálně. Až se tak stane, budeme moci přestat proti této nemoci očkovat, čímž na vakcínách a nákladech na léčbu ušetříme až 5,1 miliardy USD ročně.

Dětská obrna je už téměř vymýcena a svět tak zanedlouho získá první vskutku globální veřejný statek nového tisíciletí. Přesto je zde riziko, že se dílo nepodaří dovést do zdárného a definitivního konce. Tímto rizikem je jistý společný problém: potřeba dalšího financování.

Globální iniciativa za vymýcení dětské obrny, v jejímž čele stojí Světová zdravotnická organizace, Rotary International, americká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí a UNICEF, nutně potřebují 275 milionů USD na doplnění schodku ve financování imunizačních aktivit. Je to opravdu nízká cena za 6 miliard očkovacích dávek pro 600 milionů dětí během příštích tří let.

Závazek vedoucích představitelů zemí G8, že zvýší svou podporu na vymýcení dětské obrny, je slibný. Jsou tady ale i bezprostřední potřeby – programu chybí 60 milionů USD jen pro letošní rok. Bez těchto peněz bude nutné očkování proti dětské obrně v několika zemích pozastavit, zrušit anebo drasticky zredukovat.

Nevymýtit dětskou obrnu jen pro nedostatek financí, to by byla promarněná šance pro celý svět. © Project Syndicate, červenec 2002

Clare Shortová je ministryní britské vlády pro mezinárodní rozvoj. Eveline Herfkensová je ministryní nizozemské vlády pro rozvojovou spolupráci. Hilde F. Johnsonová je ministryní norské vlády pro mezinárodní rozvoj.

Ekonom, 8.8.2002

Ohodnoťte tento článek!