Užívání kokainu způsobuje zánik mozkových buněk produkující dopamin

Opakované užívání kokainu poškozuje nebo přímo zabíjí mozkové buňky, které jsou zodpovědné za vyvolávání pocitu radosti. Ve své studii publikované v letošním lednovém čísle American Journal of Psychiatry to tvrdí…

vědci z univerzity v Michigenu, kteří podrobně zkoumali mozkovou tkáň pětatřiceti uživatelů kokainu a porovnávali ji s tkání těch, kteří tuto drogu neužívali.

Vědci zjistili, že u uživatelů kokainu byla hladina dopaminu v neuronech mnohem nižší, zvláště výrazné snížení bylo prokázáno u těch, kteří navíc trpěli depresemi. Také studovali celkový stav nervových buněk, které produkují dopamin.

„Je zcela evidentní, že specifické mozkové neurony, se kterými kokain interaguje, jsou jím nepříznivě ovlivněny,“ řekl pro BBC On-line lékař Karley Little, vedoucí výzkumu.

Změny na neuronech a s tím spojený pokles dopaminu mohou způsobovat deprese, pokles motivace a neschopnost odvyknout si od drogy.

Výsledky studie mohou osvětlit vznik a procesy spojené s drogovou závislostí a mohou posloužit při vývoji léků pro léčbu závislostí. Také pomohou lépe porozumnět různým poruchám spojeným s produkcí dopaminu, jako jsou například deprese.

Související odkazy:

American Journal of Psychiatry: Loss of Striatal Vesicular Monoamine Transporter Protein (VMAT2) in Human Cocaine Users

(mka), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!