Užívání kortikoidů zvyšuje riziko rakoviny kůže

Ze stručné zprávy vydané v květnovém vydání časopisu Journal of the National Cancer Institute vyplývá, že pacienti léčení glukokortikoidy mají větší riziko onemocnění bazocellulárním karcinomem, spinocellulárním karcinomem a non-Hodgkinovým lymfomem…

Tým lékařů z Aarhus University Hospital shromáždil data o preskribci glukokortikoidů v letech 1989 až 1996. Do sledování zařadili přibližně 59 tisíc pacientů, kterým byl alespoň jednou glukokortikoid předepsán a kteří až do skončení sledování v roce 1998 neužívali žádná jiná imunosupresiva ani cytostatika.

U pacientů, kterým byl předepsán glukokortikoid patnáctkrát, byla incidence vzniku bazocellulárního karcinomu 1,52krát vyšší, pro vznik spinocellulárního karcinomu 2,45krát vyšší a pro vznik non-Hodgkinova lymfomu byla incidence 2,68krát vyšší.

Autoři studie poznamenávají, že jejich nálezy nevylučují možnost, že se na vyšší incidenci vzniku nádorového onemocnění podílí samotná choroba, pro kterou byl glukokortikoid nasazen. Nicméně by na základě této studie měly být glukokortikoidy považovány za potenciální rizikový faktor vzniku výše uvedených malignit.

ZDROJ: J Nat Cancer Institute 2004, 96:709-711

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 14.5.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!