V Británii více úmrtí na onemocnění jater vyvolané alkoholismem

V posledním desetiletí se ve West Midlans v Anglii výrazně zvýšila úmrtnost na onemocnění jater vyvolané alkoholismem, referují Neil Fisher a kol. v British Medical Journal. Tento trend pokládají za reprezentativní pro…

celou Velkou Británii. Fisher a kol. porovnávali výsledky mortality vykázané Office for National Statistics v letech 1993 až 2000 ve třech okresech ve středním hrabství Anglie. Celková populace šetřených území obnáší 837.000 obyvatel. Mortalita následkem primárního onemocnění jater se zvýšila ze 6 případů na 100.000 obyvatel v roce 1993 na 13 případů na 100.000 osob v roce 2000.

Ve sledovaném období autoři neshledali žádný důkaz vzestupu konzumace alkoholu. Doporučují zvýšenou osvětu zaměřenou na riziko smrtelného onemocnění jater v důsledku nadměrného požívání alkoholu.

Související odkazy:

Článek v BMJ

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!